Prezydent RP w rocznicę 3 maja: To była konstytucja przyjęta przez reprezentację narodu

To była konstytucja, która stanowiła jak na owe czasy rozwiązania rewolucyjne pod względem ustroju, a także została przyjęta przez reprezentację narodu, a nie narzucona przez jaśnie oświeconego władcę - mówił prezydent Andrzej Duda w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

PAP
Prezydent RP w rocznicę 3 maja: To była konstytucja przyjęta przez reprezentację narodu

Fot. PAP / Jacek Turczyk

Prezydent podczas uroczystości na Placu Zamkowym mówił, że „tamta walka nie była walką zbrojną, tamta walka nie oznaczała przelewu krwi, to była walka parlamentarna, polityczna, to byłą dyskusja stronnictw, a przede wszystkim debata, która zakończyła się zrozumieniem i porozumieniem zdecydowanej większości, zrozumieniem rzeczywiście trudnej sytuacji, w jakiej Polska się znajdowała, wolą jej ratowania nawet przy wyrzeczeniu się własnej wygody, własnych przywilejów”.

Prezydent przypomniał, że Sejm Wielki przyjął obciążenia, by odbudować Polską armię, które spoczęły również na polskiej szlachcie, na ziemianach, a więc i na tych, którzy zasiadali w Sejmie.

„Przecież Sejm Wielki podniósł do rangi obywatelskiej mieszczan dając im prawa polityczne, umieszczając ich w izbie politycznej, w parlamencie, a więc tym samym szlachta jakąś część swoich praw oddała. Zrozumieli, że było to konieczne”

„To właśnie Sejm Wielki, jako pierwszy powiedział, że chłopi zostaną objęci ochroną prawa, ochroną państwa” – mówił prezydent.

Dodał, że Sejm Wielki ustanowił dwuinstancyjne sądownictwo, a także wprowadził zasadę trójpodziału władz. „Jakże to było na tamte czasy nowoczesne, to była druga konstytucja na świecie po amerykańskiej, to była konstytucja, która w niebywały sposób łączyła tradycję z nowoczesnością, bo ona niewątpliwie stanowiła jak na owe czasy rozwiązania o charakterze rewolucyjnym jeżeli chodzi o ustroje, a także została przyjęta przez reprezentację narodu, a nie narzucona przez jaśnie oświeconego władcę” – mówił.

PODCASTY I GALERIE