• Świat
  • 10 października, 2020 6:02

Prezydent Polski wzywa do zaprzestania konfliktu w Górskim Karabachu

Prezydent Polski Andrzej Duda opublikował oświadczenie, w którym oznajmił, że z ogromnym zaniepokojeniem i troską obserwuje trwające starcia zbrojne pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. "Popieram i osobiście chciałbym wzmocnić apele międzynarodowe do władz obu państw o zaprzestanie rozlewu krwi – w tym ludności cywilnej – po obu stronach, a także o natychmiastowy powrót do negocjacyjnego stołu" - czytamy w komunikacie prasowym prezydenta.

zw.lt
Prezydent Polski wzywa do zaprzestania konfliktu w Górskim Karabachu

Andrzej Duda/Fot. Roman Niedźwiecki

Duda przypomniał, że podczas 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2015 r. podkreślił potrzebę oparcia stosunków międzynarodowych na prawie. „Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że konflikty powinny być rozwiązywane zgodnie z podstawową zasadą pokojowego rozstrzygania sporów oraz z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Zwracam uwagę, że walki w Górskim Karabachu mogą mieć negatywne skutki nie tylko dla stron konfliktu, ale także dla bezpieczeństwa w całym newralgicznym regionie Kaukazu Południowego” – tłumaczy głowa państwa.

Prezydent podkreślił, że jako prezydent kraju, „który niejednokrotnie zaznał wojen i ogromnych zniszczeń”, chce wezwać obie strony „do zaprzestania działań zbrojnych i podjęcia dialogu na drodze dyplomatycznych i politycznych negocjacji, z wykorzystaniem istniejącego obecnie formatu mediacyjnego zaakceptowanego przez obie strony konfliktu – Grupy Mińskiej OBWE”.

PODCASTY I GALERIE