• Świat
  • 29 sierpnia, 2020 7:48

Premier RP: wiele z tego, co się dzieje dobrego w Polsce zawdzięczamy wytrwałości Kornela Morawieckiego

Trzeba patrzeć na Solidarność Walczącą jako na wielotysięczną grupę działaczy, którzy przyczynili się do powstania innej perspektywy, perspektywy tu i teraz - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości nadania nazwy Kornela Morawieckiego skwerowi przy zbiegu ul. Środkowej i Szczepińskiej we Wrocławiu. Szef rządu wziął też udział w premierze filmu „Okruchy Wolności” poświęconemu pamięci Kornela Morawieckiego.

Premier RP: wiele z tego, co się dzieje dobrego w Polsce zawdzięczamy wytrwałości Kornela Morawieckiego

Fot. Adam Guz/KPRM

„To takie charakterystyczne, że głęboko wierzył, że naród potrzebuje wiary i niepodległości. Wiary jako również pewnego zbioru zasad i wartości, którymi się będzie kierował. Żaden naród nie może realizować swoich zasad bez niepodległości” – powiedział premier, odnosząc się do życiorysu Kornela Morawieckiego.

Skwer Kornela Morawieckiego w centrum Wrocławia

Szef rządu wziął udział w uroczystości nadania skwerowi przy zbiegu ul. Środkowej i Szczepińskiej nazwy Kornela Morawieckiego. Skwer znajduje się w obrębie Starego Miasta we Wrocławiu. W ramach uroczystości odsłonięto też tablicę pamiątkową.

„Dziękuję wszystkim, którzy tutaj na tym kawałku przestrzeni publicznej w mieście, z którym związał swoje życie mój ojciec, upamiętnili jego życie. Ta spuścizna, dziedzictwo Solidarności Walczącej jest tak bogate i tak głębokie” – dodał premier.

Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie…

To napis, który znajduje się na tablicy pamiątkowej poświęconej Kornelowi Morawieckiemu. Tymi niezapomnianymi słowami z podziemia, Marszałek Senior rozpoczął pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji w 2015 r.

Nawiązują one też do działalności w opozycji antykomunistycznej współtwórcy NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku oraz założyciela i przywódcy Solidarności Walczącej.

Kornel Morawiecki był honorowym obywatelem Wrocławia i Dolnego Śląska. Odznaczony Orderem Orła Białego. 

Film „Okruchy Wolności” – pamięci Kornela Morawieckiego

Wrocławskie uroczystości zakończyła premiera filmu pt. „Okruchy Wolności” w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Obraz w realizacji Alicji Grzymalskiej opowiada historię 1989 r. i Solidarności Walczącej. W filmie wystąpili świadkowie tamtych wydarzeń oraz dr Kamil Dworaczek z IPN, który zajmuje się opracowywaniem dokumentów o Solidarności Walczącej. W filmie wykorzystano materiały archiwalne nagrywane przez autorkę.

PODCASTY I GALERIE