• Świat
  • 20 października, 2021 8:13

Premier RP: oczekujemy przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy, na wszelkie próby szantażu będziemy reagować

Premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska przedłożyła Krajowy Plan Odbudowy zgodnie z terminami i został on zatwierdzony od strony technicznej. Polski rząd oczekuje od Komisji Europejskiej, że KPO zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem opracowanym przez Komisję.

IAR
Premier RP: oczekujemy przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy, na wszelkie próby szantażu będziemy reagować

Mateusz Morawiecki/ Fot. Roman Niedźwiecki

Jak dodał, „zdając sobie sprawę, że w Brukseli mamy nie samych przyjaciół”, rząd rozpoczął realizację „wielkiego programu inwestycyjnego »Polski Ład«”.

Szef rządu zaznaczył, że Polska jest gotowa na opóźnienia związane z próbą wywierania na Polskę presji. – Jeżeli wobec Polski będzie stosowana próba szantażu finansowego, będziemy starali się w sposób kreatywny i bardzo elastyczny reagować – tak, aby poszczególne projekty nie ucierpiały – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że oczekując na środki unijne rząd rozpoczął realizację programu gospodarczego Polski Ład, który jest niezależny od środków unijnych. Ma to pokazać między innymi, że polska gospodarką jest silna, a Polskę stać na to, by realizować ambitne projekty infrastrukturalne w zakresie zdrowia, edukacji czy cyfryzacji.

Premier Mateusz Morawiecki dodał, że w Polsce funkcjonuje pierwszeństwo stosowania prawa unijnego. Zaznaczył, że dotyczy to tylko tych kompetencji, które zostały przyznane instytucjom Unii Europejskiej i przypomniał, że wiele krajów unijnych zgodziło się, że najwyższym prawem pozostają ich konstytucje.

– W hierarchii prawa najważniejszym źródłem jest Konstytucja. I to podkreśla niemiecki Trybunał Konstytucyjny, wiele raz zresztą. Pierwsze wyroki to były jeszcze lata ‘70. A także wiele innych trybunałów, jak na przykład francuski, albo duński, włoski lub hiszpański – wyjaśniał szef rządu.

Dodał, że polski Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiadał się na korzyść wyższości polskiej Konstytucji nad prawem unijnym, także w latach kiedy rządziła obecna opozycja.

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim premier Mateusz Morawiecki zaapelował o równe traktowanie państw członkowskich Wspólnoty. Szef polskiego rządu argumentował, że krytyka wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego prymatu konstytucji nad prawem unijnym jest nieuzasadniona, gdyż podobne orzeczenia wydawano w innych krajach Wspólnoty.

Premier podkreślał, że polskie władze mają obowiązek przestrzegania w pierwszej kolejności Konstytucji, bo to ona jest najwyższym prawem w Polsce. Zaznaczył przy tym, że polski Trybunał nie stwierdził nigdy, że przepisy Traktatu o Unii nie są w całości niezgodne z polską konstytucją.

7 października Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę. Dotyczyło to między innymi kwestii uchwał Krajowej Rady Sądownictwa oraz aktów prezydenta w sprawie powoływania sędziów.

PODCASTY I GALERIE