Premier Polski na Szczycie UE–BZ: optujemy za zacieśnieniem więzi transatlantyckich

Podkreślenie znaczenia polityki rozszerzenia Unii Europejskiej oraz odbudowa gospodarcza po pandemii COVID-19 – to główne tematy poruszone podczas Szczytu Unia Europejska – Bałkany Zachodnie (UE-BZ) w Brdo (Słowenia).

gov.pl

Mateusz Morawiecki/Fot. Joanna Bożerodska

Podkreślenie znaczenia polityki rozszerzenia Unii Europejskiej oraz odbudowa gospodarcza po pandemii COVID-19 – to główne tematy poruszone podczas Szczytu Unia Europejska – Bałkany Zachodnie (UE-BZ) w Brdo (Słowenia).

Jak podkreślił premier RP Mateusz Morawiecki – Polska wraz z krajami Europy Centralnej reprezentuje silny głos dla integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE, po to żeby zwiększyć szanse rozwojowe i utrzymać stabilność, pokój w Europie. Spotkanie przywódców UE i BZ zostało zwieńczone przyjęciem wspólnej deklaracji, w której UE ponownie zapewniła o swoim poparciu dla europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich. 5 października odbyło się również nieformalne spotkanie szefów państw i rządów UE. Przywódcy omówili bieżące zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa Europy, współpracy transatlantyckiej i wzrostu cen energii w Europie.

Przywódcy UE potwierdzili jednoznaczne poparcie dla europejskiej perspektywy państw regionu Bałkanów Zachodnich. Z dobrym przyjęciem spotkały się regionalne inicjatywy przyczyniające się do refleksji nad przyszłością kontynentu w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Rozmowy na szczycie dotyczyły też zwiększenia zaangażowania UE na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego, zrównoważonego rozwoju regionu oraz odbudowy po pandemii na podstawie Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich.

Przywódcy zarówno z UE, jak i Bałkanów Zachodnich, mieli również okazję wymienić się pomysłami, jak pogłębić dialog polityczny, współpracę w zakresie bezpieczeństwa i strategiczne zaangażowanie oraz potwierdzić wspólne zobowiązanie do pracy na rzecz silnej, stabilnej i zjednoczonej Europy.

W deklaracji UE ponownie zapewniła o swoim jednoznacznym poparciu dla europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich. Potwierdziła też swoje zaangażowanie na rzecz procesu rozszerzenia – w oparciu o wiarygodne reformy przeprowadzane przez partnerów. Zapewniła też o dalszym zaangażowaniu na rzecz kontynuacji przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w regionie, jednocześnie uznając postępy czynione przez Bałkany Zachodnie.

Partnerzy z Bałkanów Zachodnich potwierdzili swoje przywiązanie do europejskich wartości i zasad oraz podtrzymanie zobowiązania do przeprowadzenia niezbędnych reform w interesie swoich obywateli.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej