Premier Łotwy: Strach nie jest właściwą polityką

Strach nie jest właściwą polityką, dlatego nie obawiam się wojny hybrydowej z Rosją - stwierdziła w wywiadzie dla PAP premier Łotwy Laimdota Straujuma. Jej zdaniem powrót do skutecznej polityki odstraszania jest kluczowy dla bezpieczeństwa w regionie.

PAP
Premier Łotwy: Strach nie jest właściwą polityką

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Szefowa łotewskiego rządu w rozmowie z PAP w przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze podkreśliła, że ma nadzieję, iż nikt nie chce powrotu do czasów zimnej wojny, w których zarówno Łotwa jak i inne kraje w regionie pozbawione były niepodległości i suwerenności.

Jak zaznaczyła, odstraszanie powinno stać się kluczową zasadą państw UE i NATO w obecnej rzeczywistości międzynarodowej, jaką jest realne zagrożenie ze strony Rosji.

„My, Europejczycy, powinniśmy być gotowi do dostosowania się do nowych warunków bezpieczeństwa. Głównymi elementami odstraszania powinny być efektywna obrona narodowa, poprzez zwiększenie wydatków na obronność do poziomu 2 proc. PKB, co Łotwa zobowiązała się osiągnąć do 2018 roku, oraz wzrost gotowości i zwiększona obecność wojskowa sił NATO w naszym regionie” – podkreśliła Straujuma.

Premier Łotwy dodała, że jest zadowolona z postępu, jaki dokonał się w ostatnim czasie, jeśli chodzi o większą obecność wojsk Sojuszu i wzrost gotowości do działania sił NATO w Europie. „Dla naszego kraju jest to najważniejsze” – dodała.

Zdaniem Straujumy ważnym elementem wpływającym na politykę bezpieczeństwa w Europie jest współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego. Sprawująca prezydencję w Radzie UE Łotwa jest gospodarzem czwartkowo-piątkowego szczytu PW w Rydze.

„Partnerstwo Wschodnie ma przyszłość, bo nie zmienił się jego priorytet, jakim jest stworzenie strefy pokoju i stabilności w krajach sąsiadujących z UE. Będzie ono sukcesem, jeśli (…) dostosuje się do politycznej rzeczywistości i potrzeb partnerów” – oceniła.

Premier wśród dotychczasowych sukcesów PW wymieniła podpisanie umów stowarzyszeniowych z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią, wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Mołdawian, większą współpracę sektorową i rozwijanie kontaktów międzyludzkich.

Zauważyła jednak, że od wprowadzenia tej inicjatywy w życie w 2009 roku „w regionie pojawiły się nowe wyzwania”, do których należy dostosować tę politykę. „Nasi partnerzy są teraz bardziej świadomi swych interesów i poziomu ambicji dotyczących współpracy z Unią Europejską. Dlatego ta polityka powinna zostać dostosowana do ich życzeń i obecnych wydarzeń” – oświadczyła.

Premier Łotwy wyjaśniła, że szczyt w Rydze potwierdzi zaangażowanie Unii na rzecz PW oraz wyśle jasny sygnał, iż Unia wspiera wdrażanie umów stowarzyszeniowych z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią. „Zachęcimy też partnerów do kontynuowania niezbędnych reform” – dodała.

Na szczycie liderzy zadeklarują, że PW jest strategicznie ważną częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i że nadal się rozwija – powiedziała. „PW jest i powinno pozostać wspólną platformą z dostosowanymi do potrzeb politykami, opartymi na oczekiwaniach państw” – wyjaśniła.

Partnerstwo Wschodnie to zainicjowana przez Polskę i Szwecję polityka UE wobec państw położonych w jej wschodnim sąsiedztwie: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Celem inicjatywy jest zbliżenie tych państw do Unii poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne, zgodnie z unijnymi wartościami, normami i standardami.

PODCASTY I GALERIE