Portugalski Trybunał Konstytucyjny odrzucił ustawę legalizującą eutanazję

Portugalski Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa dekryminalizująca eutanazję jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Nowe prawo zostało przyjęte przez parlament w styczniu, jednak nie otrzymało podpisu prezydenta. Marcelo Rebelo de Sousa wyraził wobec ustawy zastrzeżenia i skierował do trybunału wniosek o jej zbadanie.

zw.lt
Portugalski Trybunał Konstytucyjny odrzucił ustawę legalizującą eutanazję

Zdjęcie ilustracyjne

Ustawa przewidywała, że eutanazji mogłaby się poddać osoba dorosła po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Konieczne byłoby potwierdzenie, że choruje na nieuleczalne choroby lub cierpi z powodu „trwałego” i „nieznośnego” bólu.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że sytuacje, w których rozważana byłaby możliwość eutanazji, nie zostały określone z „należytą precyzją” co pozwala na zbyt duże możliwości nadużywania eutanazji.

Wypowiadający się w imieniu TK sędzia Pedro Machete wskazał, że ustawa przede wszystkim „koliduje z zawartą w konstytucji zasadą nienaruszalności ludzkiego życia”.

Sąd nie uznał jednak prawa do życia za „przeszkodę nie do pokonania”, która uniemożliwiałaby parlamentowi legitymizację eutanazji i orzekł, że „w żadnym wypadku prawo do życia nie może zostać przekształcone w obowiązek życia”.

Portugalski parlament może teraz ponownie dokonać przeglądu przepisów, aby odpowiedzieć na zastrzeżenia TK i ponownie postarać się uzyskać podpis prezydenta pod ustawą.

Ustawa została przyjęta w końcu stycznia 136 głosami za, 78 przeciw i 4 wstrzymującymi się.

Została uchwalona w dużej mierze większością głosów rządzącej Partii Socjalistycznej i innych ugrupowań lewicowych z wyjątkiem komunistów.

Parlament przegłosował przyjęcie ustawy pomimo kampanii Kościoła mającej na celu przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w tej sprawie.

Portugalskie Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy wezwało prezydenta Marcela Rebelo de Sousa do zawetowania ustawy. „Lekarze nie są agentami śmierci!” – stwierdziło stowarzyszenie w oświadczeniu.

Eutanazja została zalegalizowana w trzech krajach europejskich: Belgii, Holandii i Luksemburgu. Jednocześnie inne kraje dają szansę nieuleczalnie chorym pacjentom na rezygnację z podtrzymania życia.

Na podst. BNS, tvp.pl

PODCASTY I GALERIE