Ponad połowa Łotyszów nie chce euro

Na mniej niż osiem miesięcy przed planowanym przez Łotwę wejściem do strefy euro 1 stycznia 2014 roku, większość - 62 proc. - Łotyszy nie chce przyjęcia wspólnej waluty - wskazują wyniki sondażu ogłoszonego w poniedziałek.

PAP
Ponad połowa Łotyszów nie chce euro

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Ogółem przeciwnych wprowadzeniu euro jest 62 proc. obywateli, a 24 proc. wyraża stanowczy sprzeciw. Sondaż przeprowadzono między 2-23 kwietnia na próbie 1016 osób.

Łotwa chce przyjąć euro 1 stycznia 2014 r. 4 marca br. władze podpisały wniosek do Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego o przygotowanie nadzwyczajnego raportu konwergencji, w którym oceniona zostanie gotowość kraju do przyjęcia euro.

Raport, sporządzony przez ekspertów KE, zostanie przedstawiony komisji i ministrom finansów Unii Europejskiej w czerwcu. Następnie otrzyma go Europejski Bank Centralny, który wypowie się na ten temat w lipcu.

Władze Łotwy wskazywały w marcu, że kraj spełnił wymagane kryteria – ograniczył inflację, która wynosiła w marcu 1 proc., zmniejszył poziom deficytu finansów publicznych. Łotwa spełnia kryterium długu publicznego, który nie może być większy niż 60 proc. PKB.

PODCASTY I GALERIE