Ponad 30 proc. kobiet w UE doznaje przemocy

Napaści fizycznej bądź seksualnej na Litwie i w całej Unii Europejskiej doznało ponad 30 proc. kobiet, świadczą najnowsze badania na temat przemocy na tle płciowym przeprowadzone przez unijną Agencji Praw Podstawowych.

BNS
Ponad 30 proc. kobiet w UE doznaje przemocy

Fot. BFL/Gediminas Savickis

Przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka oraz przejawem dyskryminacji na tle płciowym, uniemożliwiającym pełnoprawne uczestnictwo kobiet w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym.

Na Litwie przepytano ponad półtora tysiąca kobiet w wieku od 18 do 74 lat. 31 proc. respondentek wskazało, że doznało przemocy fizycznej albo ze względu na płeć w wieku powyżej 15 lat. 30 proc. wskazało, że doznało przemocy fizycznej, zaś 7 proc. – przemocy seksualnej.

Największy wskaźnik przemocy wobec kobiet – 52 proc. odnotowano w Danii, w Finlandii – 47 proc. i Szwecji – 46 proc. Najniższy w Polsce, gdzie przemocy doświadczyło 19 proc. kobiet. W Austrii wskaźnik wynosi 20 proc., w Chorwacji – 21 proc.

W analizie raportu wskazano fakt, że wyższe równouprawnienie płci ma wpływ na przyznanie się kobiet do bycia ofiarą przemocy.

PODCASTY I GALERIE