• Świat
  • 23 kwietnia, 2021 10:13

Polsko-litewskie rozmowy o bezpieczeństwie i migracji

W czwartek (22 kwietnia) wiceminister spraw wewnętrznych i administracji RP Bartosz Grodecki rozmawiał z Arnoldasem Abramavičiusem, nowym wiceministrem spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji i było pierwszym na poziomie kierownictwa obu ministerstw od czasu ostatniej zmiany rządu na Litwie.

gov.pl
Polsko-litewskie rozmowy o bezpieczeństwie i migracji

Fot. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Wiceminister Bartosz Grodecki podczas rozmowy wyraził nadzieję na kontynuację intensywnej współpracy. Chodzi o współdziałanie w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli obu państw w regionie.

W związku z prezydencją Polski w V4, podsekretarz stanu w MSWiA podkreślił wagę prezentowania wspólnego stanowiska w sprawie przyszłej polityki migracyjnej i azylowej UE. Pogratulował również Litwie sprawowania prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Strona polska poinformowała także, że jesteśmy na etapie finalizacji wewnętrznych uzgodnień dotyczących podjęcia negocjacji w sprawie zmiany polsko-litewskiej umowy dotyczącej readmisji z 1998 r. Polska wyraziła oczekiwanie na wyznaczenie nowego przewodniczącego litewskiej części Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Obie strony wymieniły się poglądami na temat zagrożenia pozastatutowego wykorzystania Interpolu. Podkreślono, że w kwestiach międzynarodowych mówimy jednym językiem, czego przykładem jest wspólne oświadczenie wydane po XXII Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej.

Oba kraje nawołują w nim reżim białoruski do wypuszczenia na wolność zatrzymanych przywódców mniejszości polskiej na Białorusi i zaprzestania represji po sfałszowanych wyborach. Wyraźnie potępiają też działania Federacji Rosyjskiej, sprzeczne z prawem międzynarodowym i zobowiązaniami powziętymi przez Rosję.

PODCASTY I GALERIE