• Świat
  • 26 września, 2013 6:00

Polskie MSZ: W październiku ogłoszenie konkursu na współpracę z Polonią

Polskie MSZ chce w październiku ogłosić konkurs dla organizacji pozarządowych i instytucji na projekty dotyczące współpracy z Polonią. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty najpóźniej na początku 2014 r. - poinformowała w środę wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

PAP
Polskie MSZ: W październiku ogłoszenie konkursu na współpracę z Polonią

Fot. Ewelina Mokrzecka

,,Konkurs Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku planujemy ogłosić już w październiku roku bieżącego. Chodzi o to, by jak najszybciej uruchamiać środki w roku przyszłym” – poinformowała K. Pełczyńska-Nałęcz podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Wiceminister zaznaczyła, że konkurs jest organizowany na projekty dotyczące roku 2014. Jednak w przypadku projektów skierowanych na pomoc mediom polonijnym organizacja, która wygra ten konkurs, otrzyma również obietnicę, tzw. promesę, że dofinansowanie dostanie także w roku 2015.

,,Oznacza to, że we wniosku o dofinansowanie powinna się znaleźć informacja dotycząca działań planowanych w perspektywie dwuletniej” – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. Jak podkreśliła, takie rozwiązanie to odpowiedź na postulaty mediów polonijnych, aby dofinansowanie miało charakter stabilny i przewidywalny.

,,Przewidujemy, że na poszczególne kraje taki konkurs będzie mogła wygrać tylko jedna polska organizacja; ta, która przedstawi najlepszy projekt dofinansowania mediów polonijnych w danym kraju, najbardziej kompleksowy, merytorycznie uzasadniony” – poinformowała. Jak dodała, zwycięska organizacja będzie następnie przekazywać fundusze poszczególnym mediom polonijnym.

K. Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że rozwiązanie polegające na wybieraniu tylko jednej organizacji, która będzie wspierać media w danym kraju, zostało „zainspirowane” postulatami zgłaszanymi przez przedstawicieli polskich mediów za granicą.

Jak tłumaczyła, chodzi o to, by uniknąć dublowania się działań, co zdarzało się, gdy pieniądze otrzymywało kilka organizacji i każda z nich realizowała podobne projekty.

,,Pewne media otrzymywały na przykład dofinansowanie z dwóch źródeł, od dwóch organizacji, a inne nie dostawały go wcale lub w niewielkiej skali” – zaznaczyła.

Według wiceminister nowe rozwiązanie pomoże uniknąć takich sytuacji.
„Chcielibyśmy, żeby te polskie organizacje, które współpracują z mediami na Wschodzie, miały całościowy obraz sytuacji, brały odpowiedzialność – oczywiście wraz z ministerstwem – za całościowe dofinansowanie polskiej obecności medialnej w danym kraju” – tłumaczyła.

Zgodnie z przyjętym przez MSZ harmonogramem po ogłoszeniu konkursu organizacje będą miały około 4-6 tygodni na składanie wniosków. Następnie około miesiąca będzie trwała procedura oceny zgłoszonych aplikacji i decydowania, które organizacje dostaną dofinansowanie.

,,Do końca roku, najpóźniej na samym początku 2014 roku, chcielibyśmy rozstrzygnąć konkurs. Umów z organizacjami, których aplikacje uzyskają pozytywną opinię, nie możemy podpisywać wcześniej niż na początku przyszłego roku, ponieważ możemy to robić dopiero w nowym roku budżetowym” – tłumaczyła K. Pełczyńska-Nałęcz.

Wiceminister zapowiedziała, że po podpisaniu umów ze zwycięskimi organizacjami, co zaplanowano na styczeń, rozpocznie się dystrybuowanie środków finansowych. Następnie organizacje, zgodnie z przedstawionym projektem, będą udzielały wsparcia finansowego poszczególnym mediom w danych krajach.

PODCASTY I GALERIE