• Świat
  • 30 sierpnia, 2013 13:28

Polski program jądrowy. MAEA pozytywnie oceniła przygotowania Polski

Informacja o stanie prac nad wdrożeniem Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) oraz działania inwestora w zakresie budowy pierwszej elektrowni jądrowej to główne tematy spotkania Międzyresortowego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki 29 sierpnia 2013 r., pisze portal wnp.pl.

wnp.pl
Polski program jądrowy.  MAEA pozytywnie oceniła przygotowania Polski

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska przypomniała, że PPEJ został poddany kompleksowej procedurze konsultacji społecznych oraz transgranicznych, w której uczestniczyło siedem krajów sąsiadujących z Polską, co zakończyło się podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r.

Wiceminister poinformowała też, że po uwzględnieniu uwag Zespołu dokument ponownie trafi pod obrady kierownictwa Ministerstwa Gospodarki.

„Chcemy omówić go jeszcze we wrześniu, a potem przekazać do uzgodnień międzyresortowych i pod obrady Rady Ministrów. Warto pamiętać, że Projekt PPEJ jest katalogiem działań, zadań i celów, tak by bezpiecznie budować i eksploatować elektrownie jądrowe w Polsce. Nie zastąpi on jednak analiz i wysiłku organizacyjnego, jaki muszą podjąć wszystkie podmioty zaangażowane w projekt” – podkreśliła wiceminister Hanna Trojanowska.

Podczas spotkania przedstawione zostały także wyniki misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej realizowanej w marcu 2013 r. przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). MAEA pozytywnie oceniła przygotowania Polski do wdrożenia PPEJ. Wśród mocnych stron naszego kraju wskazano na m.in. wysokie standardy współpracy z kluczowymi interesariuszami w ramach konsultacji krajowych i międzynarodowych, oraz nowoczesne prawo dotyczące energetyki jądrowej.

PODCASTY I GALERIE