• Świat
  • 6 sierpnia, 2013 15:30

Polska: „Zgoda buduje”. Trzy lata prezydentury Bronisława Komorowskiego

Wzmacnianie konkurencyjności Polski, także przez osiągnięcie gotowości do przyjęcia euro, polityka rodzinna i zabiegi o utrzymanie unijnej perspektywy dla państw Partnerstwa Wschodniego - to niektóre z priorytetów prezydentury Bronisława Komorowskiego.

PAP
Polska: „Zgoda buduje”. Trzy lata prezydentury Bronisława Komorowskiego

Fot. prezydent.pl

6 sierpnia 2010 r. Bronisław Komorowski złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. W dniu wyboru na prezydenta Komorowski pełnił obowiązki głowy państwa (które objął po śmierci Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej), był też marszałkiem Sejmu.

,,Polska potrzebuje dziś wyznaczenia długofalowych celów, wyraźnego kierunku, w którym powinna podążać” – podkreśliła Kancelaria Prezydenta w opracowaniu przygotowanym w związku z trzecią rocznicą zaprzysiężenia.

Jak napisano, rolą prezydenta ,,jest nazywanie najważniejszych problemów polskiego życia publicznego i tworzenie przestrzeni kompromisu politycznego, by je skutecznie rozwiązać”. Komorowski, którego hasło wyborcze brzmiało „Zgoda buduje”, uważa, że różnice także polityczne „nie mogą być powodem do wzajemnej nienawiści”.

,,Dlatego fundamentalną metodą prezydentury jest dialog i otwartość – zaznaczono w opracowaniu. Kancelaria Prezydenta zwraca uwagę, że taki sposób sprawowania urzędu sprawia, że Komorowskiemu ufa ponad 2/3 Polaków.

W ocenie autorów opracowania ,,po katastrofie smoleńskiej Bronisław Komorowski sprawnie przeprowadził Polskę przez jeden z najpoważniejszych kryzysów w państwie, zapewniając stabilizację i sprawne funkcjonowanie struktur administracyjnych, dowódczych i banku centralnego”.
Do celów działań prezydenta zaliczono ,,wzmacnianie konkurencyjności Polski czyli zdolności do skutecznego współzawodnictwa i współpracy z innymi krajami na wszystkich polach od gospodarki po naukę i szkolnictwo, od prawa i bezpieczeństwa po jakość życia”.

Do wzmocnienia polskiej konkurencyjności, zdaniem Komorowskiego, niezbędne są: reformy polskiej gospodarki i osiągnięcie gotowości do przyjęcia euro; promocja polskich przedsiębiorstw na świecie i otwarcie na nowe centra wzrostu; nowoczesny system bezpieczeństwa; długofalowa polityka rodzinna; efektywny system stanowienia i egzekwowania prawa; promowanie i inicjowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu.

,,Konkurencyjna Polska to Polska gotowa do przyjęcia wspólnej waluty euro w korzystnym dla siebie momencie” – podkreśla Kancelaria. Komorowskiemu zależy, by nasz kraj zaczął jak najszybciej proces przygotowawczy.

,,Nie ma natomiast sensu licytowanie się o datę wejścia do strefy euro, potrzebne jest określenie terminu osiągnięcia gotowości do przyjęcia wspólnej waluty” – zaznaczono.

Zdaniem prezydenta powinniśmy zrobić jak najwięcej, by być gotowym do podjęcia decyzji o wejściu do strefy euro po 2015 r., ,,a tym samym do uczestnictwa w najbardziej zaawansowanych formach integracji”.

Dzięki temu Polska ma szansę stać się prawdziwym liderem w Unii i tę pozycję w pełni wykorzystać – ocenił Bronisław Komorowski.

Za konieczność prezydent uznaje też reformy gospodarki i finansów publicznych, pozwalające utrzymać wzrost gospodarczy. Prezydent uważa też, że istnieje potrzeba stworzenia ,,szerokiej, kompleksowej strategii polityki rodzinnej, planu, który zdobędzie jak najszerszą akceptację społeczną i polityczną”.

W tym celu w Kancelarii Prezydenta opracowano program „Dobry Klimat dla Rodziny” – zawierający 44 rekomendacje, takie jak m.in. ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dzieci, czy wprowadzenie kompleksowej polityki mieszkaniowej dla osób mniej zamożnych, a także „karty dużych rodzin”.

W odniesieniu do spraw zagranicznych Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że Bronisław Komorowski ,,zabiega o utrzymanie europejskiej perspektywy dla wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich”.

Jak zaznaczono, Komorowski spotykał się zarówno z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem i innymi reprezentantami władz, jak również z przedstawicielami ukraińskiej opozycji, „aby promować zbliżenie z Europą we wszystkich środowiskach politycznych”. „Temat ukraiński to także stały element rozmów prezydenta z szefami państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych” – zwrócono uwagę.

Z kolei w relacjach z Rosją prezydent za najważniejsze uznaje rozwijanie stosunków partnerskich.
,,Dużą wagę przykłada zarówno do kwestii historycznych, takich jak odtajnienie kolejnych tomów akt dotyczących zbrodni katyńskiej, jak i do rozwijania współpracy gospodarczej oraz kontaktów międzyludzkich. Prezydent dąży do poprawy stosunków polsko-rosyjskich” – zaznaczono.
Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że Bronisław Komorowski zainicjował program budowy tarczy antyrakietowej, który ma być podstawowym elementem programu obrony powietrznej oraz elementem wspólnej tarczy krajów NATO.

,,Prezydent zbudował wokół tego projektu konsensus i poparcie wszystkich sił politycznych” – zaznaczono.

PODCASTY I GALERIE