• Świat
  • 25 września, 2020 12:52

Polska wybrana do Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Podczas dorocznej Konferencji Generalnej w Wiedniu, państwa członkowskie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wybrały Polskę do Rady Gubernatorów na kadencję 2020-2022.

gov.pl
Polska wybrana do Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Fot. IAEA

Miejsce w tym gremium pozwoli umocnić zaangażowanie Polski na forum międzynarodowym w politykę nieproliferacji jądrowej i pokojowego wykorzystania energii atomowej. Polska jest aktywnym członkiem wszystkich istniejących reżimów, organizacji i inicjatyw działających w zakresie nieproliferacji nuklearnej. Wyrazem tego jest nasza istotna rola w obecnym procesie przeglądowym Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT).

MAEA powstała w 1957 r. (Polska jest członkiem-założycielem) i jest wyspecjalizowaną autonomiczną agendą systemu ONZ, powołaną do koordynacji wszelkich działań związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej na świecie. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach systemu zabezpieczeń i weryfikacji, MAEA pełni szczególną funkcję w ramach międzynarodowego reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. 

PODCASTY I GALERIE