• Świat
  • 12 października, 2022 17:41

Polska wśród trzech krajów udzielających Ukrainie największego wsparcia w stosunku do PKB

Łotwa, Estonia i Polska prowadzą wśród państw, których pomoc udzielaną Ukrainie zmierzono jej stosunkiem do Produktu Krajowego Brutto (PKB) - wynika z analizy Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. Za ich plecami plasują się Litwa, Norwegia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

PAP
Polska wśród trzech krajów udzielających Ukrainie największego wsparcia w stosunku do PKB

fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Według opublikowanej we wtorek aktualizacji rankingu Łotwa – w ramach współpracy bilateralnej z Ukrainą – na pomoc temu państwu przeznacza 0,92% swojego PKB. W przypadku Estonii jest to 0,85%, a w przypadku Polski – 0,49%. Litwa przeznacza 0,43%, Norwegia – 0,38%. USA – 0,25%, a Wielka Brytania – 0,24% PKB.

W pomiarze nie uwzględniono darczyńców prywatnych pochodzących z objętych nim krajów, pomocy znajdującym się poza Ukrainą uchodźcom i wsparcia udzielanego poprzez organizacje międzynarodowe.

Polska znajduje się również na drugim miejscu w rankingu mierzącym wartość wysłanej na Ukrainę broni, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym.

Wsparcia o największej wartości Ukrainie udzieliły USA – ponad 53 mld EUR, z których większość stanowi pomoc militarna. Na drugim miejscu znalazły się instytucje unijne, w przypadku których największy udział ma wsparcie finansowe. Na trzecim miejscu podium uplasowała się Wielka Brytania ze wsparciem przeznaczanym w głównej mierze na pomoc militarną. 

PODCASTY I GALERIE