Polska: Uroczystości w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej

W Warszawie z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego rozpoczęły się dzisiaj (11 lipca) uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Planowane jest odsłonięcie nowego pomnika ofiar zbrodni UPA, pod którym złożone zostaną wieńce i odbędzie się apel poległych.

PAP
Polska: Uroczystości w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej

We czwartek przypada 70. rocznica kulminacji zbrodni popełnionych przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Zbrodnia oddziałów UPA wspieranych przez miejscową ludność ukraińską z lat 1943-1945 pochłonęła ok. 100 tys. polskich ofiar: mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. 

Uroczystości, których organizatorem jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, odbywają się na Skwerze Wołyńskim na warszawskim Żoliborzu. 

Prezydent Polski i przedstawiciele najwyższych władz państwowych m.in. rządu, Sejmu i Senatu, biorą udział w mszy polowej, której przewodniczy biskup polowy wojska polskiego Józef Guzdek (pierwotnie miał to być metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.) Planowane są modlitwa ekumeniczna, przemówienie prezydenta, odsłonięcie pomnika i złożenie pod nim kwiatów. Obecni są też przedstawiciele środowisk kresowych i krewni ofiar zbrodni UPA.

W 2013 r. mija 70. rocznica masowych zbrodni popełnionych przez UPA na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Dla polskich historyków zbrodnia wołyńska z lat 1943-45, która swoim zasięgiem objęła także tereny południowo-wschodnich województw II Rzeczpospolitej, była ludobójczą czystką etniczną, która pochłonęła ok. 100 tys. ofiar. Dla badaczy z Ukrainy zbrodnia ta była konsekwencją wojny Armii Krajowej z UPA, w której wzięła udział ludność cywilna. Ukraińcy podkreślają, że w czasie II wojny światowej obie strony popełniały zbrodnie wojenne, ponieważ polska partyzantka podejmowała akcje odwetowe. Strona ukraińska ocenia swoje straty na 10-12, a nawet 20 tys. ofiar, przy czym część ofiar zginęła z rąk UPA za pomoc udzielaną Polakom lub odmowę przyłączenia się do sprawców rzezi. 

PODCASTY I GALERIE