• Świat
  • 27 czerwca, 2020 15:19

Polska: Premier Mateusz Morawiecki odwiedza tereny dotknięte powodzią na Podkarpaciu

Szef rządu RP po wczorajszej odprawie z wojewodą podkarpackim oraz odpowiednimi służbami poinformował, że w wielu miejscowościach brakuje wody pitnej. Potrzebującym zapewniane są miejsca noclegowe również w szkołach. Jak podkreślił, „W kontekście zeszłorocznej powodzi wyciągnęliśmy wnioski i podnieśliśmy wały o ponad metr. Sytuacja na tych terenach jest opanowana”. Podziękował również służbom za działanie.

gov.pl
Polska: Premier Mateusz Morawiecki odwiedza tereny dotknięte powodzią na Podkarpaciu

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił o uruchomieniu rezerwy państwowej, by wszelka niezbędna pomoc jak najszybciej trafiła do podtopionych domów. Jak dodał „Zapewnimy sprawną wypłatę odszkodowań”.

Dziś premier odwiedził podtopione tereny, by oszacować zniszczenia, które spowodowała woda. Poinformował, że Strażacy cały czas pracują oraz że przybędą dodatkowe oddziały wojsk. „Chcemy dotrzeć do ludzi. Staramy się to robić przez służby wojewody i starostów, aby zapewnić mieszkańcom to, czego potrzebują” – mówił.

Sytuacja w województwie podkarpackim

IMGW wydał w piątek najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami z gradem dla sześciu podkarpackich powiatów. Chodzi o miasto Rzeszów oraz powiaty: rzeszowski, łańcucki, przeworski, leżajski oraz niżański. W pozostałej części województwa obowiązuje alert stopnia drugiego.

26 czerwca na terenie województwa podkarpackiego w wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzonych zostało 380 budynków mieszkalnych, wystąpiły szkody w infrastrukturze drogowej i mostowej. Nieprzejezdne zostały odcinki dróg DK28, DW 835, DW 877, nawalny deszcz w rejonie Rzeszów-Kańczuga-Przeworsk spowodował wezbrania małych potoków i pękania wałów. W m. Manasterz doszło do uszkodzenia mostu. Na zbiorniku przyzaporowym na Wisłoku w Rzeszowie zostało prewencyjnie obniżone piętrzenie.

Zbiornik Kańczuga na rzece Mleczka Wschodnia  o pojemności 3 mln m3 był napełniony w ponad 90 proc. Zalewane zostały domy poniżej zbiornika w m. Siedleczka. Na rzece Sawa w m. Handzlówka został zerwany most na drodze powiatowej.

Zarządzono ewakuację mieszkańców posesji zagrożonych zalaniem. Czoło fali przemieszczało się w kierunku m. Sonina i Głuchów o godz. 19:50 znajdowało się w Albigowej. Na rzece Strug (prawostronny dopływ Wisłoka) przemieszczała się fala od miejscowości Dylągówka i Chmielnik w gm. Chmielnik.

Magazyny przeciwpowodziowe

Wojewoda Podkarpacki uruchomiła magazyny przeciwpowodziowe. W województwie podkarpackim funkcjonuje 6 wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, z których niezwłocznie wydawano niezbędny sprzęt w postaci worków, folii oraz sprzętu kwatermistrzowskiego tj. łóżka, koce i śpiwory do zabezpieczenia miejsc do przyjęcia osób ewakuowanych.

Magazyny są w pełni doposażone, a asortyment w nich zgromadzony zabezpiecza potrzeby prowadzonych działań ratowniczych.

Akcja ratownicza

Do tej pory PSP odnotowała ok. 400 interwencji na terenie województwa. Najczęściej interweniowali w powiatach: rzeszowskim, przemyskim oraz właśnie przeworskim. Wojewoda uruchomił magazyny przeciwpowodziowe. Na bieżąco są wydawane worki i łóżka. Z terenów zagrożonych ewakuowano ok. 400 osób, najwięcej w powiecie łańcuckim – 50, przemyskim – 30, przeworskim – 15 oraz rzeszowskim – 13.

W akcję ratowniczą zaangażowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Sił Zbrojnych RP, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej i wojska inżynieryjne. Ponadto w gminie Bircza w powiecie przemyskim do wsparcia działań ewakuacyjnych zadysponowany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sanoka wraz z ratownikami Bieszczadzkiej Grupy GOPR oraz śmigłowiec Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, gdzie wykorzystano techniki linowe do podjęcia osób z zalanych domów.

Z woj. małopolskiego oraz woj. świętokrzyskiego skierowano do Rzeszowa dodatkowe siły i środki PSP w postaci dwóch kompanii przeciwpowodziowych.

PODCASTY I GALERIE