• Świat
  • 25 września, 2014 13:56

Polska popularyzuje języki mniejszości narodowych i etnicznych

Polskie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce, aby przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych częściej używali swych języków w szkole, w miejscu zamieszkania oraz w życiu gospodarczym i społecznym.

zw.lt
Polska popularyzuje języki mniejszości narodowych i etnicznych

Fot. FB/Gmina Wejherowo

W tym celu została zainicjowana specjalna kampania promocyjna, która zostanie przeprowadzona we wrześniu i październiku bieżącego roku. „Ministerstwo zamierza zwrócić się do użytkowników języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego, aby aktywniej korzystali z przysługujących im praw do używania swoich języków ojczystych w życiu prywatnym i publicznym (w tym w sferze gospodarczej i społecznej), kształcenia dzieci w tych językach, korzystania z przepisów dotyczących języka pomocniczego oraz używania dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości i w języku kaszubskim” – można przeczytać w komunikacie ministerstwa.

Kampania związana jest z Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych, którą Polska ratyfikowała 12 lutego 2009 roku.

Niestety na Litwie dwujęzyczne napisy nadal są nielegalne. Od lat prowadzona polityka przez władze litewskie wobec mniejszości narodowych jest przyczyną napiętych relacji na linii Wilno-Warszawa.

Tu można dowiedzieć się więcej szczegółów.

PODCASTY I GALERIE