• Świat
  • 4 września, 2020 6:00

Polska pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla poszkodowanych na wschodzie Ukrainy

– Wsparcie osób poszkodowanych w wyniku konfliktu w Donbasie jest jednym z priorytetów polskiej współpracy rozwojowej na rzecz Ukrainy – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński podczas ćwiczeń ukraińskich psychiatrów i psychologów prowadzonych przez polskich specjalistów.

gov.pl
Polska pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla poszkodowanych na wschodzie Ukrainy

Fot. MSZ RP

3 września 2020 roku, w ramach realizacji komponentu szkoleniowego, wdrażanego przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, zostały zorganizowane ćwiczenia – symulacja ataku terrorystycznego. Wzięli w nim udział psychiatrzy i psychologowie z Ukrainy. Rozpoczęty w 2019 roku projekt ze środków Polskiej pomocy pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego” jest realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Stanowi odpowiedź na potrzebę systemowego wsparcia osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy, w tym weteranów ATO, osób przesiedlonych, i zamieszkujących strefę przyfrontową.

– Wojna to nie tylko zabici i ranni, straty materialne, konieczność opuszczenia swoich domów, czy utrata pracy. To także ogromne rany psychiczne, niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale mogące determinować dalsze życie, uniemożliwiać normalne funkcjonowanie – podkreślił wiceszef polskiego MSZ.   – Trwający od 2014 roku konflikt zbrojny powoduje, że tysiące ludzi zmaga się z problemami psychicznymi i potrzebuje systemowego, długiego wsparcia psychologicznego – dodał.

Ukraina jest największym obiorcą polskiej pomocy rozwojowej. Na rzecz wschodniego sąsiada przeznaczyliśmy w 2019 roku ok. 303,55 mln zł. Każdego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dofinansowuje kilkadziesiąt projektów na rzecz społeczności ukraińskiej. Poza wsparciem dla osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy dotyczą one pomocy we wdrażaniu reform, bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju przedsiębiorczości. – W 2020 roku Polska koncentruje się na wsparciu Ukraińców w walce z pandemią COVID19 i jej społeczno-gospodarczymi skutkami, a także na pomocy w łagodzeniu skutków powodzi, która nawiedziła w ostatnich miesiącach Ukrainę – zaznaczył wiceminister Jabłoński.

***

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego” jest wdrażany przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, 23 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Lądku Zdroju i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Obejmuje dwa komponenty. Pierwszy, którego dotyczy wydarzenie z 3 września 2020 roku, realizowany jest przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii. Drugi podejmie 23. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku Zdroju. Obie jednostki, pomimo trudnych warunków epidemicznych nie zrezygnowały z realizacji projektu.

PODCASTY I GALERIE