Polska: Pierwszy blok elektrowni jądrowej w 2024 r. „Harmonogram jest bardzo napięty”

Do końca 2024 r. do sieci zostanie podłączony pierwszy blok elektrowni jądrowej. Przewiduje to projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) - poinformowało Ministerstwo Gospodarki RP.

PAP
Polska: Pierwszy blok elektrowni jądrowej w 2024 r. „Harmonogram jest bardzo napięty”

Fot. FB/Andrius Ufartas

Jak podało w czwartek (4 lipca) Ministerstwo Gospodarki, w środę kierownictwo resortu omówiło projekt PPEJ i zaleciło skierowanie dokumentu pod obrady Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 r., działającego pod kierownictwem wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

Zawarty w projekcie harmonogram przewiduje przyjęcie PPEJ przez rząd do końca 2013 r., wybór lokalizacji oraz podpisanie kontraktu na budowę pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej do końca 2016 r., opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do końca 2018 r.

Na budowę i podłączenie do sieci pierwszego bloku jądrowego przewidziano okres od początku 2019 do końca 2024 r. Na lata 2025 – 2030 przewiduje się zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz rozpoczęcie budowy drugiej. Plany rządu zakładają budowę dwóch siłowni o mocy po ok. 3000 MW każda. Zakończenie budowy drugiej elektrowni jądrowej przewidywane jest w projekcie PPEJ na 2035 r.

Jak podkreśla MG, Program Polskiej Energetyki Jądrowej to strategiczny dokument, który przedstawia m.in. ekonomiczne uzasadnienie wdrażania energetyki jądrowej w naszym kraju oraz zadania dla wszystkich instytucji rządowych zaangażowanych w jej rozwój.

Został on poddany kompleksowej procedurze konsultacji społecznych oraz transgranicznych, w której uczestniczyło siedem krajów sąsiadujących z Polską; proces ten zakończył się podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r. Umożliwiło to zakończenie prac nad Programem – podkreśliło MG.

W środę w czasie zorganizowanej przez PAP debaty o perspektywach dla energii jądrowej w Polsce, Aleksander Grad, prezes PGE EJ1 – spółki celowej, powołanej przez inwestora, czyli firmę PGE – ocenił, że uruchomienie do końca 2024 r. pierwszego bloku jest realne, ale harmonogram jest bardzo napięty.

PODCASTY I GALERIE