• Świat
  • 13 stycznia, 2023 16:59

Polska oficjalnie dołączyła do Regionalnego Centrum Obrony Cyberprzestrzeni

Polska dołączyła do Regionalnego Centrum Obrony Cyberprzestrzeni. Dokumenty potwierdzające przystąpienie podpisał 13 stycznia w Wilnie Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

zw.lt
Polska oficjalnie dołączyła do Regionalnego Centrum Obrony Cyberprzestrzeni

fot. K. Kavolėlis

„Cyberzagrożenia ignorują granice i są wspólne dla całego naszego regionu, dlatego przystąpienie sąsiedniej Polski jest bardzo ważnym krokiem we wzmacnianiu Regionalnego Centrum Obrony Cyberprzestrzeni i pozwoli na lepszą ocenę sytuacji cyberbezpieczeństwa całego naszego regionu” – powiedziała Kristina Deviatnikovaitė, kanclerz Ministerstwa Obrony Narodowej, która uczestniczyła w ceremonii podpisania.

Współpraca Litwy i Polski w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest konsekwentnie zacieśniana. W 2022 r ministrowie obrony narodowej państw zgodzili się na zacieśnienie współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i powołali dwustronną grupę roboczą. W tym samym roku podpisano umowę o współpracy między ośrodkami cyberbezpieczeństwa obu państw, a wspólny zespół litewskich i polskich specjalistów zajął drugie miejsce w największych na świecie ćwiczeniach cyberobrony „Locked Shields 2022”.

„Musimy rozwijać regionalne inicjatywy w zakresie cyberobrony, zwłaszcza teraz, gdy wojna jest realna i w coraz większym stopniu zdigitalizowana. Regionalne Centrum Obrony Cyberprzestrzeni to świetna praktyczna inicjatywa mająca na celu zwiększenie naszego bezpieczeństwa. Polska będzie aktywnie uczestniczyć i zapraszać innych do przyłączenia się do centrum” – powiedział J. Cieszyński.

Regionalne Centrum Obrony Cyberprzestrzeni rozpoczęło działalność w 2021 roku. Jest główną platformą praktycznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie cyberobrony, do której przystąpiły Gruzja, Ukraina i Polska.

Regionalne Centrum Obrony Cyberprzestrzeni prowadzi regionalne analizy cyberzagrożeń i udostępnia odpowiednie informacje partnerom, organizuje ćwiczenia, szkolenia i badania analityczne z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Litewskiej

PODCASTY I GALERIE