• Świat
  • 25 czerwca, 2020 14:09

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia w obronie prawdy historycznej

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów Polski i państw bałtyckich w czwartek, 25 czerwca, zwrócili się do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej oraz władz Federacji Rosyjskiej z apelem o zaprzestanie prac zmierzających do fałszowania historii oraz budowanie stosunków z państwami sąsiednimi w oparciu o prawo międzynarodowe, poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej.

zw.lt
Polska, Litwa, Łotwa i Estonia w obronie prawdy historycznej

Fot. Roman Niedźwiecki

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Republiki Litewskiej Jonas Bernatonis, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej Rihards Kols, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Riigikogu Republiki Estońskiej Enn Eesmaa oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Zbigniew Rau wyrazili zaniepokojenie wobec prób narzucenia nowej interpretacji paktu Ribbentrop–Mołotow, mających obecnie miejsce w rosyjskiej Dumie Państwowej.

W apelu stwierdzono, że pierwszym krokiem na drodze do dobrych stosunków sąsiedzkich byłoby zaniechanie omawiania zarejestrowanego w Dumie Państwowej projektu ustawy, który zakłada uznanie za nieważną na terytorium Rosji przyjętą w 1989 roku rezolucję potępiającą pakt Ribbentrop–Mołotow.

„Wzywamy Dumę Państwową oraz władze Federacji Rosyjskiej do podjęcia
wszelkich możliwych działań w celu budowania relacji z sąsiednimi państwami w oparciu o prawo międzynarodowe, poszanowanie ich suwerenności i integralności terytorialnej, przywrócenie zaufania między narodami oraz odbudowę dobrosąsiedzkich stosunków w naszej części Europy. Pierwszym niezbędnym krokiem w tym kierunku będzie wycofanie
się z dalszych prac nad przedmiotowym wnioskiem. Historia każdego państwa zapisana jest zarówno pięknymi kartami, jak i takimi, które wymagają potępienia. Mamy nadzieję, że członkowie Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej wykażą się nie mniejszą mądrością i odwagą niż ich poprzednicy w 1989 r.” – napisali autorzy dokumentu.

PODCASTY I GALERIE