• Świat
  • 12 listopada, 2019 17:55

Polska: Inauguracyjne obrady Sejmu i Senatu nowej kadencji

Elżbieta Witek została wybrana marszałkiem Sejmu, Tomasz Grodzki marszałkiem Senatu.

zw.lt
Polska: Inauguracyjne obrady Sejmu i Senatu nowej kadencji

Fot. facebook.com/KancelariaSejmu

12 listopada rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. Otworzył je marszałek senior Antoni Macierewicz powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Przemowę inauguracyjną wygłosił prezydent Andrzej Duda. Na Marszałka Sejmu została wybrana Elżbieta Witek, kandydatka PiS.

„To zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa zasiadać w Sejmie, dyskutować o najważniejszych sprawach, o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska” – mówił podczas orędzia wygłoszonego na pierwszym posiedzeniu Sejmu IX kadencji prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że 2019 rok, w którym rozpoczyna się IX kadencja Sejmu, jest wyjątkowy ze względu na 101. rocznicę odzyskania niepodległości, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej czy 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zaznaczył przy tym, że to te wydarzenia często determinowały losy wielu Polaków.

Prezydent przekonywał, że duchowe wartości narodu są ważne dla wielu Polaków, a kiedy one są deptane, wśród ludzi budzi to zgorszenie.

O 16.00 czasu polskiego prezydent otworzył 1. posiedzenie Senatu X kadencji. Inauguracyjnemu posiedzeniu przewodniczyła marszałek senior Barbara Borys-Damięcka. W jego trakcie senatorowie elekci złożyli ślubowanie, wybrali marszałka i wicemarszałków oraz  sekretarzy Senatu.

Pierwsze posiedzenie Izby poprzedziło złożenie przez prezydenta Andrzeja Dudę, w towarzystwie marszałek senior Senatu Barbary Borys-Damięckiej oraz byłych marszałków Izby Bogdana Borusewicza, Stanisława Karczewskiego i Longina Pastusiaka, wiązanki kwiatów po tablicą upamiętniającą senatorów II Rzeczpospolitej pomordowanych, poległych, zaginionych i zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji.

Otwierając posiedzenie, prezydent Andrzej Duda podziękował  18,5 milionom Polaków, którzy zapewnili  wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych. Powiedział,  że jest to dla niego to wielka satysfakcja, ponieważ zależy mu na tym, aby „demokracja w Polsce się umacniała, obywatelskość była coraz większa, wraz ze świadomością, że warto brać sprawy w swoje ręce, bo głos ma znaczenie”.  „Ta frekwencja daje bardzo poważną legitymację, aby tu prowadzić dyskusję na temat polskich spraw z podniesioną głową” – dodał.

Marszałek senior Barbara Borys–Damięcka złożyła ślubowanie i powołała trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia, a mianowicie senatorów Artura Dunina, Aleksandra Szweda i Jerzego Wcisłę. Senatorowie po odczytaniu roty ślubowania kolejno wstawali i wypowiadali słowo „Ślubuję”.

Po ślubowaniu nastąpił wybór marszałka Senatu. Zgodnie z regulaminem Izby, Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej dziesięciu senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością w głosowaniu jawnym – przy pomocy kart do głosowania imiennego. Marszałek Senatu został Tomasz Grodzki.

Źródło: senat.gov.pl, sejm.gov.pl,

PODCASTY I GALERIE