Polska: Europejski Kongres Gospodarczy. Na przełomie czerwca i lipca ostateczny program energetyki jądrowej

Na przełomie czerwca i lipca br. polskie Ministerstwo Gospodarki przedstawi rządowi ostateczną wersję programu energetyki jądrowej, określającego działania w tej dziedzinie na kolejnych 10 lat.

PAP
Polska: Europejski Kongres Gospodarczy. Na przełomie czerwca i lipca ostateczny program energetyki jądrowej

Na temat realizacji programu energetyki atomowej w Polsce rozmawiano podczas jednej z debat, zorganizowanych we wtorek (14 maja) w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego W Katowicach.

,,Przeszliśmy obecnie do fazy, w której pozostaje pytanie jak zrealizować program jądrowy” – ocenił Aleksander Grad, prezes spółki PGE EJ1, która ma być inwestorem w realizacji elektrowni atomowej.
Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w resorcie gospodarki Zbigniew Kubacki
powiedział, że od czasu podjęcia w 2009 r. przez rząd decyzji o uruchomieniu programu energetyki jądrowej dokonano wielu zmian w prawie, m.in. uchwalono zmodyfikowane Prawo atomowe. W 2011 r. przygotowany został też program energetyki jądrowej, który został poddany konsultacjom społecznym w kraju i za granicą.

„Umożliwiło nam to teraz przedstawienie pełnego programu energetyki jądrowej, już z wynikami tych konsultacji. Taki dokument jest w ostatniej fazie przygotowywania w Ministerstwie Gospodarki. Oczekujemy, że będzie on przedstawiony Radzie Ministrów na przełomie czerwca i lipca” – powiedział dyrektor.

Będzie to dokument wskazujący działania rządu na rzecz wspierania energetyki jądrowej w najbliższych 10 latach.

W ślad za dyrektywą unijną resort przygotowuje też kolejną nowelizację Prawa atomowego, pod kątem gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Po przyjęciu programu powstaną też inne dokumenty, jak plan zagospodarowania odpadów promieniotwórczych.

Aleksander Grad dodał, że dla jego spółki ważne jest tempo i systematyczność w realizacji programu. Pod koniec czerwca mają rozpocząć się badania środowiskowe, w październiku – lokalizacyjne. Przesłano już specyfikacje i wzór umowy w postępowaniu na wyłonienie inżyniera kontraktu. Oferty powinny wpłynąć do 15 lipca.

Podkreślił, że planując budowę elektrowni, zagadnień technologicznych nie można omawiać w oderwaniu od uzgodnień dotyczących finansowania. „Jeżeli tego nie będziemy robili razem, to możemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli technologię, ale nie będziemy mieli pieniędzy na realizację tej inwestycji” – przestrzegł.

Dlatego zintegrowano postępowanie w tej sprawie, trwają spotkania z potencjalnymi partnerami. Ich uwagi, nieraz krytyczne, pozwalają skorygować plany – wskazał. „Ten wstępny dialog późną jesienią przerodzi się już w postępowanie realizowane w oparciu o konkretny regulamin, który zapewni pełną konkurencyjność i transparentność tego procesu” – zapowiedział.

Aby inwestor mógł odpowiedzialnie zawierać umowy na poważne kwoty, powinien się zakończyć pierwszy etap rozmów, który określi rolę państwa w tym projekcie, szczególnie jeśli chodzi o „ekonomiczną przewidywalność tego przedsięwzięcia”.

Uczestnicy debaty podkreślali, że w dobie ograniczania emisji CO2, rosnącego zapotrzebowania polskiej gospodarki na energię i konieczność poprawy konkurencyjności, budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest koniecznością. Zauważyli zarazem, że niektóre państwa, jak Niemcy czy Szwajcaria, ograniczają ten sektor, stawiając w coraz większym stopniu na odnawialne źródła energii. W Polsce w najbliższych latach jednak się to nie uda ze względu na koszty i stabilność dostaw – wskazywali.

PODCASTY I GALERIE