Polscy, bałtyccy i nordyccy parlamentarzyści krytycznie o wizach dla rosyjskich deputowanych na spotkanie OBWE

Delegacje narodowe do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE państw nordyckich, bałtyckich i Polski z żalem odnotowują fakt przyznania wiz rosyjskim parlamentarzystom, będącym na liście sankcyjnej UE i umożliwienia im udziału w spotkaniu tego gremium dokładnie w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę.

PAP
Polscy, bałtyccy i nordyccy parlamentarzyści krytycznie o wizach dla rosyjskich deputowanych na spotkanie OBWE

Delegacje narodowe do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE państw nordyckich, bałtyckich i Polski spotkały się w piątek i sobotę w Wilnie. W oświadczeniu po tym spotkaniu parlamentarzyści wyrazili niezmienne poparcie dla Ukrainy, zapewnili, że są i pozostaną zjednoczeni, a także będą pomagać Ukrainie w walce o wolność, aż do jej ostatecznego zwycięstwa.

„24 lutego br. mija rok ukraińskiego bohaterstwa, oporu i poświęcenia całego narodu. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności, wziąć odpowiedzialność i zrekompensować Ukrainie swoje działania. Podkreślamy potrzebę stworzenia międzynarodowego mechanizmu prawnego, który umożliwi osądzenie zbrodni agresora” – głosi oświadczenie parlamentarzystów państw nordyckich, bałtyckich i Polski.

W dokumencie podkreślono, że Rosja odizolowała się od wspólnoty narodów, oddanych zasadom prawa międzynarodowego i humanitarnego, łamiąc je, popełniając zbrodnie przeciwko ludzkości i inne zbrodnie o bezprecedensowej skali i ogromnym okrucieństwie.

„Z wielkim żalem odnotowujemy fakt przyznania wiz rosyjskim parlamentarzystom, którzy znajdują się na liście sankcyjnej UE i umożliwienia im udziału w Zimowym Spotkaniu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, dokładnie w dniu rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę i rozpoczęcia otwartej agresywnej wojny” – oświadczają parlamentarzyści.

Ich zdaniem, udział Rosji w spotkaniu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Wiedniu będzie wykorzystywany do celów propagandowych w kraju i za granicą, i będzie bardzo rozczarowującym sygnałem dla społeczności międzynarodowej.

„Integralność OBWE i jej Zgromadzenia Parlamentarnego zostaje naruszona, gdy naruszane są zasady zapisane w Akcie Końcowym z Helsinek. Należy ich bronić wszelkimi środkami i przy każdej możliwej okazji” – zaznaczono.

PODCASTY I GALERIE