• Świat
  • 2 stycznia, 2015 14:59

Polacy zadowoleni z minionego roku

Większość Polaków dobrze ocenia miniony rok dla swojego zakładu pracy (62 proc.), siebie (56 proc.) oraz swojej rodziny (54 proc.). W przekonaniu blisko połowy Polaków (46 proc.) rok 2015 będzie dla nich osobiście lepszy niż poprzedni - wynika z sondażu CBOS.

PAP
Polacy zadowoleni z minionego roku

Fot. zw.lt

Przeciwnego zdania w odniesieniu do sytuacji osobistej jest co siódmy badany (15 proc.), w stosunku do sytuacji rodzinnej, co ósmy (12 proc.), a co dziesiąty (10 proc.) negatywnie ocenia rok 2014 ze względu na sytuację w swoim zakładzie pracy.

Według badań CBOS, jak się okazuje, poziom zadowolenia Polaków w sferze osobistej, rodzinnej i zawodowej jest obecnie jednym z najwyższych, od kiedy prowadzony był pomiar, a więc końca lat osiemdziesiątych. Porównywalne wyniki odnotowane zostały jedynie w grudniu 2008 roku.

W stosunku do ocen 2013 roku najbardziej wzrosło zadowolenie z sytuacji w zakładach pracy (wzrost opinii pozytywnych o 10 punktów procentowych i spadek negatywnych o 7 punktów proc.). Odsetek osób oceniających miniony rok z punktu widzenia ich sytuacji rodzinnej jest wyższy o 7 punktów proc., a osobistej o 6 punktów proc. (spadki ocen negatywnych odpowiednio o 4 i 3 punkty proc.).

Tradycyjnie zdecydowanie gorsze są oceny minionego roku w wymiarze ogólnokrajowym i światowym. Tylko według niespełna dwóch piątych ankietowanych (38 proc.) rok 2014 był dobry dla Polski, a według jednej czwartej (25 proc.) dla świata. Z perspektywy krajowej negatywnie ocenia miniony rok co piąty badany (19 proc.), a z punktu ogólnoświatowego, co trzeci respondent (33 proc.). Jak się okazuje, oceny w tych wymiarach są również lepsze niż przed rokiem.

Jak podkreśla CBOS, zdecydowanie lepiej postrzegana jest przede wszystkim sytuacja w kraju. Odsetek ankietowanych, którzy twierdzą, że miniony rok był dobry dla Polski, jest aż o 16 punktów proc. wyższy niż w poprzednim pomiarze (przy jednoczesnym spadku ocen negatywnych o 14 punktów proc.). Tym samym opinie w tej kwestii, podobnie jak te, które odnoszą się do wymiaru prywatnego, należą do najlepszych od końca lat osiemdziesiątych.

W przekonaniu blisko połowy Polaków (46 proc.) rok 2015 będzie dla nich osobiście lepszy niż poprzedni. Tylko minimalnie mniejszy odsetek badanych z optymizmem patrzy na najbliższe dwanaście miesięcy z perspektywy własnej rodziny oraz swojego zakładu pracy (po 43 proc.). Relatywnie niewielu respondentów przewiduje, że rok 2015 będzie dla nich, ich rodzin oraz zakładów pracy gorszy niż 2014 (od 5 proc. do 8 proc. wskazań).

Według CBOS, podobnie jak w przypadku ocen minionego roku, przewidywania na rok 2015 dotyczące kraju i świata są nieco bardziej pesymistyczne niż prognozy odnoszące się do życia osobistego. Dwie piąte ankietowanych (40 proc.) uważa, że rok 2015 będzie dla Polski lepszy niż poprzedni, a tylko jedna trzecia (35 proc.) ma takie przepuszczenia w odniesieniu do sytuacji w świecie. Pogorszenia się sytuacji w kraju obawia się co jedenasty respondent (9 proc.), a sytuacji na świecie, co ósmy (13 proc.).

W porównaniu z opiniami, jakie wyrażali Polacy przed rokiem, prognozy na nowy rok w niemal wszystkich wymiarach są nieco bardziej optymistyczne. Jedynie te, które dotyczą rozwoju sytuacji w świecie, pozostają w zasadzie niezmienione.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 4-11 grudnia 2014 roku na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PODCASTY I GALERIE