Polacy z całego świata spotkają się w Warszawie

Grupa 170 przedstawicieli organizacji polonijnych z całego świata weźmie w środę udział w uroczystych obchodach Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą, które odbędą się w Warszawie. Litwę reprezentował będzie między innymi dyrektor Domu Polskiego w Wilnie Artur Ludkowski.

Małgorzata Kozicz
Polacy z całego świata spotkają się w Warszawie

Fot. BFL

„Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” kontynuuje tradycję wspotkań wybitnych przedstawicieli polskiej diaspory z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, oraz uroczystych krajowych obchodów. W tym roku weźmie w nich udział 170 przedstawicieli Polonii z całego świata, oraz współpracujących z nią społeczników z Polski” – powiedziała w rozmowie z zw.lt Barbara Tuge-Erecińska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Uroczystości rozpocznie przemarsz od siedziby Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pod Pałac Prezydencki. W ramach obchodów Dnia Flagi Polskiej przed Pałacem Prezydenckim 16 przedstawicieli Polonii otrzyma z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego flagi narodowe.

Po południu w warszawskim Domu Polonii odbędzie się spotkanie B. Komorowskiego z Polonią świata, w trakcie którego wręczy on odznaczenia. Prezydent odsłoni również popiersie Ignacego Jana Paderewskiego oraz dokona otwarcia salonu muzycznego Paderewskiego w Domu Polonii.

Warszawską część uroczystości zakończy koncert orkiestry kameralnej Filharmonii Lwowskiej z udziałem solistów: Marianny Humetskiej ze Lwowa i Matthiasa Zielinskiego z Paryża.

Tego samego dnia w Pułtusku Karolina Kaczorowska odsłoni w Domu Polonii tablicę poświęconą ostatniemu prezydentowi RP na uchodźctwie Ryszardowi Kaczorowskiemu.

3 maja goście polonijni wezmą udział w centralnych uroczystościach z okazji święta Konstytucji 3 maja.

Społeczności polskie na całym świecie, które tego dnia będą obchodziły swoje święto, mimo wielu podobieństw różnią się od siebie w zależności od kraju zamieszkania, mówi Barbara Tuge-Erecińska.

„Niewiele jest przy tym takich społeczności jak polska mniejszość na Litwie. Jest to ludność autochtoniczna, zwarcie zamieszkująca pewien region, z własną oświatą w języku polskim, polskimi nauczycielami, pielęgnująca regionalną i narodową kulturę. To mniejszość znakomicie zorganizowana, która potrafiła nawet wyłonić swoją reprezentację polityczną i zająć znaczące stanowiska w administracji centralnej i władzach lokalnych państwa. To wszystko sprawia, że Polacy na Litwie są pod wieloma względami są społecznością zupełnie wyjątkową” – uważa dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą MSZ.

Zdaniem B. Tuge-Erecińskiej, kwestia praw polskiej mniejszości na Litwie zawsze wpływała na stosunki między Polską a Litwą.

„Zdecydowanie mocniejsze wpisanie tych kwestii do katalogu spraw wymagających załatwienia przez stronę litewską sprawiło, że od pewnego czasu oddziaływały one naszych stosunków. Brak pozytywnej litewskiej reakcji nie poprawiał nietsety tej sytuacji i sprawiał że poziom wzajemnych relacji był niższy niż byśmy tego chcieli” – zaznacza B. Tuge-Erecińska.

„Po kilku latach chłodu pierwszym symptomem wiosny w naszych stosunkach były warszawskie rozmowy premierów i ministrów spraw zagranicznych. Po okresie pewnego uśpienia zorganizowane zostało posiedzenie polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego. Zdecydowanie rośnie szansa na nowe otwarcie nowych władz litewskich w kształtowaniu dobrych relacji z Polską, w których sprawy litewskich Polaków są równie istotne jak te kwestie, na których szczególnie zależy naszym przyjaciołom na Litwie” – dodaje B. Tuge-Erecińska.

PODCASTY I GALERIE