• Świat
  • 10 września, 2014 15:54

Polacy nie mają sobie równych we wspieraniu Ukrainy

Ani w NATO, ani w UE nie ma kraju, którego mieszkańcy tak mocno jak Polacy wspieraliby prozachodni kurs Ukrainy - głosi tegoroczny raport fundacji German Marshall Fund (GMF) o trendach transatlantyckich.

PAP
Polacy nie mają sobie równych we wspieraniu Ukrainy

Fot. Twitter/Euromajdan

Zgodnie z opublikowanym w środę raportem „Transatlantic Trends 2014” Ukraina cieszy się pozytywną opinią 56 proc. Polaków. To najwyższy odsetek spośród wszystkich 13 krajów (10 państw Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone, Turcja i Rosja) objętych badaniem GMF.

Ponadto 63 proc. Polaków, najwięcej w UE, uważa, że NATO powinno zaoferować Ukrainie członkostwo (średnia unijna to 46 proc.; 47 proc. jest przeciw). Spośród badanych państw jedynie w USA poparcie dla członkostwa Ukrainy w Pakcie Północnoatlantyckim jest wyższe (68 proc.).

Polscy respondenci zadeklarowali też najwyższe (69 proc.) poparcie spośród badanych państw europejskich dla zaoferowania Ukrainie członkostwa w UE. Dla porównania – tę perspektywę popiera tylko 35 proc. Greków, 37 proc. Holendrów, 47 proc. Francuzów (unijna średnia wynosi 52 proc.).

Polacy zdecydowanie opowiadają się też za udzieleniem Ukrainie przez UE „wsparcia gospodarczego i politycznego” (67 proc., drugi najwyższy wynik po Szwecji), nawet jeśli istnieje ryzyko nasilenia konfliktu z Rosją.

Jednocześnie aż 77 proc. Polaków, znowu najwięcej w UE, popiera „silniejsze ekonomiczne sankcje” wobec Rosji za jej działania na Ukrainie. Polska to jedyny kraj, gdzie większość (52 proc.) opowiedziała się też za zbrojeniem ukraińskiej armii.

Z raportu wynika też znaczący wzrost poparcia Polaków dla NATO. Aż 62 proc. (wzrost o 15 pkt procentowych w porównaniu z badaniem z 2013 roku) uznało, że NATO odgrywa kluczową rolę dla bezpieczeństwa kraju. Aż 82 proc. Polaków uważa ponadto, że NATO powinno angażować się w terytorialną obronę Europy (europejska średnia to 73 proc., a w USA 59 proc.).

Badanie GMF potwierdziło również, że Polacy należą do narodów najbardziej entuzjastycznie nastawionych do UE, jak i do członkostwa Polski w Unii. Aż 73 proc. Polaków uznało, że członkostwo w UE to „dobra rzecz dla kraju” i tylko 13 proc., że zła.

Badanie kolejny rok z rzędu zanotowało też znaczną poprawę nastawienie Polaków do USA. Przychylne Stanom Zjednoczonym opinie wyraziło aż 78 proc. Polaków (średnia europejska to 67 proc.). Aż o 11 punktów procentowych wzrosła od ubiegłego roku liczba Polaków, którzy uznają amerykańskie przywództwo na świecie za pożądane. W badaniu GMF z 2012 roku taką opinię wyraziło 38 proc. polskich respondentów, w 2013 – 50 proc., a w tym roku – 61 proc. W skali UE amerykańskie przywództwo za pożądane uznaje 56 proc. mieszkańców.

Z raportu wynika, że w Polsce wzrosły też nastroje antyrosyjskie. Aż 81 proc. Polaków uznało przywództwo Rosji na świecie za niepożądane (wzrost z 75 proc. w ubiegłym roku), a 70 proc. wyraziło nieprzychylne opinie na temat Rosji. Bardziej niechętni rosyjskiemu przywództwu są tylko Hiszpanie (84 proc.). Ale generalnie w całej UE zanotowano od ubiegłego roku wzrost (o 13 pkt proc., do 68 proc.) nieprzychylnych opinii o Rosji.

Większość Polaków zadeklarowała w sondażu poparcie dla polityki zagraniczną polskiego rządu (52 proc.), ale jednocześnie wyraziła dezaprobatę dla sposobu, w jaki rząd prowadzi relacje z Rosją (55 proc.).

Do 52 proc. (z 60 proc. w ubiegłym roku) spadał odsetek Polaków, którzy mówią, że kryzys gospodarczy w Europie dotknął ich osobiście.

Raport powstał na podstawie sondaży przeprowadzonych między 2 a 26 czerwca 2014 roku w USA, Rosji, Turcji oraz 10 krajach UE (Francja, Niemcy, Polska, Szwecja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Holandia i Wielka Brytania).

PODCASTY I GALERIE