Polacy lubią Komorowskiego

Zadowolenie ze sposobu sprawowania urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego wyraża w maju 67 proc. Polaków, a 19 proc. wystawia mu ocenę negatywną. Źle o pracy Sejmu wypowiada się 63 proc. badanych, dobrze - 20 proc. - wynika z nowego sondażu CBOS.

PAP
Polacy lubią Komorowskiego

Fot. PAP / Grzegorz Jakubowski

CBOS zwraca uwagę, że w porównaniu z wynikami z kwietnia, praktycznie nie zmieniły się notowania działalności prezydenta. Liczba osób dobrze oceniających pracę Bronisława Komorowskiego w porównaniu z kwietniem nie zmieniła się, podczas gdy odsetek badanych źle oceniających pracę prezydenta wzrósł o 1 pkt proc.

Wśród respondentów, którzy w II turze wyborów prezydenckich w 2010 roku zagłosowali na Bronisława Komorowskiego, 84 proc. dobrze ocenia pracę prezydenta, 8 proc. – źle, a 8 proc. nie ma zdania na ten temat.

Jak zauważa CBOS, uznanie dla pracy prezydenta przeważa też w elektoracie, który w II turze wyborów prezydenckich w 2010 roku głosował na Jarosława Kaczyńskiego – 45 proc. spośród tych respondentów dobrze ocenia pracę prezydenta; 36 – źle, 19 proc. nie ma zdania na ten temat.

Dobrze pracę prezydenta ocenia 89 proc. elektoratu PO, źle – 7 proc. Z kolei spośród elektoratu PiS dobrze pracę Bronisława Komorowskiego oceniła prawie połowa respondentów – 49 proc., a źle – 37 proc.

CBOS spytał też badanych o działalności parlamentu.

W maju pracę Sejmu dobrze ocenia 20 proc. ankietowanych, źle – 63 proc., 17 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

W porównaniu z wynikami z kwietnia odsetek zadowolonych z pracy izby niższej parlamentu nie zmienił się, odsetek niezadowolonych spadł o 3 pkt proc.

Pracę Senatu w maju dobrze ocenia 24 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.); źle – 46 badanych (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu do kwietnia).

Według CBOS – w porównaniu z ostatnimi wynikami z marca tego roku – pogorszyły się oceny dwóch największych central związkowych – NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ.

Pracę NSZZ „Solidarność” dobrze ocenia w maju 30 proc. badanych (o 7 pkt proc. mniej niż w marcu), źle – 34 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

OPZZ dobrze ocenia w maju 19 proc. ankietowanych (spadek o 6 pkt proc.), źle – 32 proc. (tyle samo co w marcu).

Sondaż CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8–14 maja 2014 roku na liczącej 1074 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PODCASTY I GALERIE