• Świat
  • 11 października, 2013 12:26

Pokojowa Nagroda Nobla dla Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej

Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej - ogłosił norweski Komitet Noblowski.

PAP
Pokojowa Nagroda Nobla dla Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej

Fot. Wikipedia

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, z siedzibą w Hadze, czuwa nad przestrzeganiem nakazów Konwencji o zakazie broni chemicznej.

Konwencja została podpisana w Paryżu 13 stycznia 1993 roku i weszła w życie 29 kwietnia 1997 roku. Zakazuje ona produkcji, przechowywania i wykorzystywania broni chemicznej. Zakazuje też państwom będącym jej sygnatariuszami pomagania innym krajom w produkcji lub używaniu takiej broni.

Obecnie inspektorzy OPCW pracują w Syrii, która w ubiegłym miesiącu dołączyła do Konwencji składając deklarację na temat swego arsenału chemicznego. Inspektorzy organizacji przybyli do Syrii 1 października.

Zgodnie z planem zaakceptowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ całkowita likwidacja syryjskiej broni chemicznej ma się zakończyć do połowy 2014 roku.

Nagroda zostanie wręczona 10 grudnia w rocznicę śmierci jej fundatora Alfreda Nobla.

PODCASTY I GALERIE