Pod koniec maja badanie wraku Tu-154M z udziałem przedstawicieli Polski

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej podał, że pod koniec marca br. zaakceptował wniosek strony polskiej dotyczący kolejnego badania wraku samolotu Tu-154M i że pod koniec maja odbędą się "szczegółowe" oględziny "w obecności przedstawicieli polskich".

PAP
Pod koniec maja badanie wraku Tu-154M z udziałem przedstawicieli Polski

Smoleñsk, Rosja, 10.04.2012. Lotnisko Siewiernyj. Po raz pierwszy od czasu katastrofy pod Smoleñskiem pokazano dziennikarzom 10 bm. wrak samolotu prezydenckiego TU-154M. 10 kwietnia 2012 roku przypada druga rocznica katastrofy pod Smoleñskiem, w której zgin¹³ prezydent Lech Kaczyñski, jego ¿ona Maria i 94 inne osoby, w tym wielu wysokich urzêdników pañstwowych i dowódców wojskowych. (ptr/awol) PAP/Wojciech Pacewicz

Komitet dodał, że wrak polskiego samolotu nadal ma „status dowodów rzeczowych” w ramach śledztwa wszczętego w Rosji w kwietniu 2010 roku.

Według Komitetu Śledczego strona rosyjska wykonała dotąd „w pełnym zakresie” 32 polskie wnioski o pomoc prawną, a jeszcze cztery są opracowywane.

PODCASTY I GALERIE