Pierwsze Damy Polski i Litwy w Pałacu Prezydenckim RP

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości państwowe. Para Prezydencka RP gościła Prezydent Estonii oraz Prezydentów Ukrainy, Łotwy i Litwy. Po głównych uroczystościach przywódcy wzięli udział w debacie o przyszłości polityki europejskiej, a Pierwsza Dama zaprosiła towarzyszącą Prezydentowi Republiki Litewskiej Małżonkę do Pałacu Prezydenckiego.

prezydent.pl
Pierwsze Damy Polski i Litwy w Pałacu Prezydenckim RP

Fot, Grzegorz Jakubowski/KPRP

W trakcie oprowadzania po siedzibie polskiego Prezydenta Agata Kornhauser-Duda mówiła o współczesnym przeznaczeniu budynku, ale przedstawiła również rys historyczny pałacu, który odegrał niebagatelną rolę podczas obrad Sejmu Wielkiego, bowiem w latach 1791-1792 obradowało w nim pierwsze stronnictwo polityczne Zgromadzenia Przyjaciół Ustawy Rządowej 3 Maja. Pierwsza Dama Polski pokazała Dianie Nausėdienė, również głęboko zaangażowanej w promocję czytelnictwa pasjonatce książek, pałacową bibliotekę. Wizyta stała się także okazją do obejrzenia ekspozycji wybitnych dzieł malarstwa polskiego XIX i XX wieku. Pani Prezydentowa Litwy z wielkim zainteresowaniem przyglądała się płótnom Jacka Malczewskiego, Józefa Pankiewicza, Olgi Boznańskiej, Aleksandra Gierymskiego czy Witolda Wojtkiewicza.

Drugą część wizyty Pierwsze Damy poświęciły na spotkanie w cztery oczy, podczas którego podjęły rozmowę na temat dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz polskich doświadczeń w tym kierunku. Wspólnym obszarem działalności Pań jest edukacja oraz promocja zdrowego stylu życia wśród najmłodszych, stąd Małżonki Prezydentów dyskutowały również o wpływie skutków pandemii na zdrowie fizyczne i emocjonalne dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodziły się, że konieczne jest podjęcie szybkich i wielopłaszczyznowych działań sprzyjających niwelowaniu u młodych ludzi poczucia lęku i pojawiających się w czasie pandemii lub zaostrzających się w trakcie jej trwania zaburzeń. Rozmawiały o obserwowanych wśród uczniów na całym świecie zmianach zachowań, zachwianiu rozwoju społeczno-emocjonalnego młodych ludzi czy uzależnieniach od Internetu.

PODCASTY I GALERIE