Pierwsze Damy Polski i Litwy o działaniach na rzecz uchodźców

Małżonki Prezydentów Polski i Litwy Agata Kornhauser–Duda i Diana Nausėdienė na początku marca wyraziły solidarność z bezbronnymi ofiarami rosyjskiej agresji oraz podjęły rozmowy o polsko–litewskiej współpracy we wsparciu Ukrainy i uchodźców.

prezydent.pl
Pierwsze Damy Polski i Litwy o działaniach na rzecz uchodźców

Fot. Grzegorz Jakubowski/ KPRP

Wczoraj (29 marca) Pierwsze Damy ponownie spotkały się zdalnie, by omówić działania, jakie oba kraje podejmują na rzecz uchodźców i mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju. Godzinna rozmowa pań skupiła się w pierwszej kolejności na pomocy udzielanej chorym dzieciom. Agata Kornhauser–Duda opowiedziała o systemie ewakuacji małych pacjentów onkologicznych z Ukrainy oraz zapewniania im specjalistycznej opieki w polskich oraz zagranicznych placówkach. System ten sprawdził się na tyle, że może być on z powodzeniem stosowany w przypadku pacjentów z innymi chorobami.

Pierwsza Dama RP przypomniała, że Polska przyjęła już ponad dwa miliony uchodźców i boryka się z trudną sytuacją, gdyż uchodźcy – głównie kobiety z dziećmi – najchętniej pozostają w województwach przygranicznych i dużych ośrodkach miejskich.

Coraz częściej też do naszego kraju trafiają transfery osób ewakuowanych z domów pomocy społecznej, sierocińców, placówek typu opiekuńczo–wychowawczego, które wymagają specjalistycznego transportu oraz specjalistycznej opieki, często całodobowej. Dlatego Agata Kornhauser–Duda zabiega o stworzenie koalicji wpływowych kobiet z całego świata, by połączyć działania na rzecz tych najbardziej potrzebujących grup. W trakcie rozmowy z Dianą Nausėdienė zrelacjonowała podjęte dotychczas kroki: rozmowy z Pierwszymi Damami i koronowanymi głowami oraz wynikającego z tych kontaktów wsparcie. Agata Kornhauser–Duda podziękowała za pomoc i zaangażowanie także prezydentowej Litwy, która od samego początku wojny w Ukrainie solidaryzuje się z Ukrainą i z Polską oraz wspiera wysiłki na rzecz uchodźców.

Diana Nausėdienė mówiła o wprowadzonych na Litwie rozwiązaniach socjalnych, o zbiórkach na rzecz Ukraińców i Ukrainy i o współpracy sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego. Przyznała, że wyzwania, z jakimi mierzy się Litwa są podobne, jednak z oczywistych przyczyn są to zjawiska o mniejszej skali. Oba nasze kraje organizują też pomoc mieszkańcom Ukrainy w oparciu o ich bieżące potrzeby w danym rejonie.

Panie rozmawiały o rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących ukraińskich sierot oraz współpracy w tym zakresie polskich i ukraińskich ministerstw odpowiedzialnych za politykę rodzinną. Podjęły też temat edukacji dzieci emigrantów oraz potrzeb uczniów, którzy trafiają do szkół w innym systemie oświaty, bez znajomości języka. Zastanawiały się nad regulacjami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży płynną kontynuację edukacji i adaptacji w obcym kraju.

PODCASTY I GALERIE