Pierwsza dama Polski w Nowym Jorku apelowała o wsparcie dla Polski ws. uchodźćów

W Nowym Jorku Agata Kornhuser-Duda rozmawiała z przedstawicielami ONZ o sytuacji uchodźców ukraińskich w Polsce. Zaapelowała do społeczności międzynarodowej o wsparcie organizacyjne i finansowe dla Polski.

polsatnews.pl
Pierwsza dama Polski w Nowym Jorku apelowała o wsparcie dla Polski ws. uchodźćów

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Jak podało biuro prezydenta, Pierwsza Dama odwiedziła Nowy Jork w czwartek. Towarzyszyli jej m.in. ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski i sekretarz stanu KPRP Adam Kwiatkowski.

Agata Kornhauser–Duda rozmawiała m.in. zastępczynią Sekretarza Generalnego ONZ ds. Humanitarnych Joyce Msuya. Kancelarii Premiera pierwsza dama przedstawiła polską sytuację dotyczącą przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Poinformowała także przedstawicieli ONZ, że ze względu na bezprecedensową skalę kryzysu uchodźczego Polska potrzebuje pomocy w zaspokojeniu humanitarnych potrzeb uchodźców, zwłaszcza w zakresie działań humanitarnych, koordynacji i wsparcia finansowego.

Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, Msuya wyraziła ogromne uznanie dla działań podejmowanych przez Polskę, podziękowała za dotychczasową współpracę i zapewniła o woli kontynuacji wspólnych działań.

Agata Kornhauser-Duda w Nowym Jorku rozmawiała o sytuacji uchodźców

Pierwsza dama spotkała się też w czwartek z Ilze Brands Kehris, zastępczynią Sekretarza Generalnego ONZ ds. Praw Człowieka. Jak poinformowała KPRP, spotkanie dotyczyło sytuacji uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem pełnej realizacji ich praw, w tym pracy, nauki i opieki medycznej.

Pierwsza dama zapowiedziała w Polsce przyjęcie nowych przepisów dotyczących pomocy uchodźcom i zwróciła uwagę na wyzwania związane z przyjęciem tak dużej grupy przybyszów. „Małżonka prezydenta akcentowała, że wszyscy uciekający przed wojną zostali przyjęci w Polsce niezależnie od narodowości, rasy czy religii. Pierwsza dama wspomniała także o ryzyku działania grup przestępczych parających się handlem ludźmi wobec przybywających, zwłaszcza kobiet i dziewcząt” – podała Kancelaria Prezydenta.

Pierwsza Dama zaapelowała o wsparcie Polski ws. uchodźców

Agata Kornhauser–Duda spotkała się również z przedstawicielami UNICEF, gdzie omówiła sytuację dzieci uchodźców ukraińskich w Polsce. Poprosiła o wsparcie Polski, zwłaszcza w zakresie koordynacji działań i pomocy finansowej związanej z kryzysem.

„Agata Kornhauser–Duda wskazała na najważniejsze obszary, w których pomoc ze strony sektora prywatnego byłaby szczególnie ważna, np. usługi transportowe, dostarczanie leków i sprzętu medycznego. Następnie scharakteryzowała obecne i potrzeby rynku pracy w Polsce wynikające z profilu uchodźców, stanowiących w zdecydowanej przewadze kobiety, często z małymi dziećmi. Pierwsza Dama mówiła także o głównych założeniach spec–ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących dostępu do rynku pracy oraz edukacji” – podała KPRP w komunikacie.

PODCASTY I GALERIE