PGE i PZU chcą wspólnie inwestować w innowacje

PGE i TFI PZU będą współpracować przy inwestowaniu w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju - wynika z listu intencyjnego podpisanego przez spółki.

PAP
PGE i PZU chcą wspólnie inwestować w innowacje

Fot. PAP

„Zarówno PGE, jak i PZU, to liderzy w swoich sektorach rynku, dlatego widzą potrzebę inwestowania w ambitne projekty, które mają na celu rozwijanie nowych technologii, ale obecnie znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju” – napisano w komunikacie PGE. Spółka nie udziela jednak na razie bliższych informacji, jak ta współpraca ma wyglądać w praktyce.

Jak przypomniano w komunikacie, od tego roku Grupa PGE zamierza przeznaczać 1,5 proc. zysku netto rocznie na działania w obszarze badań i rozwoju.

Strategia Grupy zakłada również współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz z innymi polskimi grupami energetycznymi. Dotychczas PGE podpisała m.in. list intencyjny z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o tworzeniu narzędzi współfinansowania projektów badawczo-rozwojowych oraz list intencyjny w sprawie współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przy projekcie Power-to-gas, w ramach którego spółki zamierzają pracować nad zastosowaniem technologii magazynowania energii polegającej na przemianie energii elektrycznej na inny nośnik energii, tj. na paliwo gazowe.

Działalność Grupy PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. PGE dostarcza energię elektryczną do ponad 5 mln klientów. Udział Grupy w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

PODCASTY I GALERIE