PE zagłosował za zniesieniem wiz dla Gruzinów

Parlament Europejski przyjął w czwartek przepisy, które zwalniają obywateli Gruzji udających się do strefy Schengen na krótki pobyt z obowiązku posiadania wizy.

zw.lt
PE zagłosował za zniesieniem wiz dla Gruzinów

Fot. Archiwum

Nowe przepisy muszą teraz uzyskać akceptację Rady. Zniesienie wiz wejdzie w życie jednocześnie z przepisami, które pozwolą władzom państw członkowskich na tymczasowe zawieszenie reżimu bezwizowego ze względów bezpieczeństwa publicznego lub w sytuacji bardzo znacznego wzrostu liczby przyjeżdżających.

Sprawozdawczyni parlamentarna Mariya Gabriel (EPP, BG), wyraziła przed glosowaniem uznanie dla”szeroko zakrojonych i kompleksowych reformy” przeprowadzonych przez Gruzję w celu uzyskania zniesienia wiz i podziękował jej władzom i obywatelom za ich konsekwencję w działaniu i cierpliwość. Pogratulowała również Gruzinom siły demokratycznych przekonań i wyraziła pogląd, że zniesienie obowiązku wizowego zbliża Gruzję do UE.

Zniesieniu obowiązku wizowego poparło 553 posłów, 66 było przeciw, 28 wstrzymało się od głosu. Posiadacze paszportów biometrycznych będą mogli wjechać do strefy Schengen na okres 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu na wakacje, w interesach lub w innym celu, wiza nie uprawnia ich jednak do podjęcia pracy.

Władze w Tbilisi spełniły wszystkie kryteria określone w planie liberalizacji systemu wizowego, ale ich przestrzeganie, w szczególności jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości zorganizowanej, będzie nadal monitorowane przez Komisję, również po wejściu przepisów w życie.
System bezwizowy ma zastosowanie na obszarze Schengen, który obejmuje 22 państwa członkowskie UE (wszystkie z wyjątkiem Irlandii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Cypru, Rumunii i Bułgarii), a także Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

Dalsze etapy

Zmiana prawna przenosząca Gruzję z listy krajów, których obywatele potrzebują wizy na wjazd do UE do wykazu państw zwolnionych z tego wymogu będzie teraz musiała zostać zatwierdzona przez Radę Ministrów. Po podpisaniu, przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przepisy pozwalające na tymczasowe zawieszenie reżimu bezwizowego, które wejdą w życie tego samego dnia, co zniesienie wiz, zostały już zatwierdzone przez Parlament 15 grudnia, ich publikacja wymaga jednak zakończenia oficjalnego przekładu na wszystkie języki UE.

PODCASTY I GALERIE