• Świat
  • 28 listopada, 2019 18:18

PE wzywa Rosję do zaniechania procesu litewskich sędziów

Parlament Europejski oczekuje od Rosji "zaprzestania dezinformacji i propagandy odnośnie do wydarzeń z 13 stycznia".

PAP
PE wzywa Rosję do zaniechania procesu litewskich sędziów

Fot. Erich Westendarp/Pixabay

Władze Federacji Rosyjskiej, ścigając litewskich prokuratorów i sędziów za ich działalność zawodową, dopuściły się naruszenia norm prawa międzynarodowego oraz podstawowych wartości prawnych, w tym zasad niezawisłości sądownictwa i nadrzędności prawa – to stanowisko Parlamentu Europejskiego wyrażone w rezolucji przyjętej w czwartek 493 głosami za przy 43 głosach przeciw i 86 wstrzymujących się.

Stając w obronie litewskich prawników, europarlament przypomina w rezolucji zasadę, że sędziowie każdego państwa unijnego są również sędziami całej Unii Europejskiej.

Posłowie uznają działania Rosji za „nieuprawnioną i politycznie motywowaną ingerencję zewnętrzną i wzywają rosyjskie organy do zamknięcia postępowań karnych przeciwko litewskim prokuratorom, śledczym i sędziom”.

Rosja wszczęła postępowania karne w odwecie za wydanie przez litewski sąd wyroków pozbawienia wolności za udział w sowieckiej agresji w Wilnie 13 stycznia 1991 r. W sumie litewska prokuratura oskarżyła w 2015 r. o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości 67 obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Wyroki dotyczą wydarzeń z 13 stycznia 1991 r., kiedy to podczas sowieckiej agresji 14 osób straciło życie, a blisko 800 zostało rannych. Ofiary próbowały pokojowo bronić wieży telewizyjnej w Wilnie.

Władze Rosji odmówiły współpracy z litewskim wymiarem sprawiedliwości i nie wyraziły zgody na przesłuchanie podejrzanych będących jej obywatelami. Rosyjski MSZ zarzucił władzom Litwy i sądowi złamanie podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwości.

Parlament Europejski oczekuje od Rosji „zaprzestania dezinformacji i propagandy odnośnie do wydarzeń z 13 stycznia”.

Posłowie wzywają wszystkie państwa członkowskie UE do odmowy współpracy z władzami Federacji Rosyjskiej i do nieprzekazywania im żadnych danych osobowych, które mogłyby zostać wykorzystane w postępowaniu karnym przeciwko sędziom z Litwy. Parlament wzywa też UE i apeluje do Interpolu o ignorowanie wszelkich międzynarodowych nakazów aresztowania wydanych przeciwko oskarżonym funkcjonariuszom litewskim.

Posłowie wzywają również państwa członkowskie UE do pełnej współpracy i lepszej koordynacji na szczeblu europejskim w zakresie ich polityki wobec Rosji.

PODCASTY I GALERIE