• Świat
  • 22 października, 2020 6:01

PE wzywa Łukaszenkę do rezygnacji ze stanowiska, domaga się odroczenia uruchomienia elektrowni jądrowej w Ostrowcu

Parlament Europejski (PE) przyjął w środę zalecenia dla Rady UE w sprawie odnowienia stosunków UE-Białoruś. Zostały one przygotowane przez Petrasa Auštrevičiusa.

zw.lt
PE wzywa Łukaszenkę do rezygnacji ze stanowiska, domaga się odroczenia uruchomienia elektrowni jądrowej w Ostrowcu

Fot. Capri23auto /Pixabay

Zalecenia poparło 602 posłów, po 44 wstrzymało się od głosu lub odrzuciło projekt.

Parlament zdecydowanie popiera decyzję krajów członkowskich UE, aby nie przestrzegać już Aleksandra Łukaszenki jako prawowitego prezydenta Białorusi; także wzywa go do „pokojowej rezygnacji”.

Jednocześnie eurodeputowani zwracają uwagę, że Swiatłana Cichanouska, która według niezależnych sondaży uzyskała ponad połowę głosów, jest „prezydentem elektem w oczach Białorusinów”.

PE wzywa władze tego kraju do bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, podjęcia dialogu z Radą Koordynacyjną, prawowitym przedstawicielem Białorusi, oraz do wyrażenia zgody na niezwłoczne przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów, po których nastąpi „przejrzysty i obejmujący wszystkie strony proces reformy konstytucyjnej”.

Parlament potępił wezwanie władz Białorusi do odwołania ambasadorów Litwy i Polski. Jednocześnie zwraca się uwagę, że ćwiczenia wojskowe na granicy litewsko-polskiej, którym towarzyszy wroga kampania informacyjna, „niepotrzebnie zwiększają napięcia i nieufność”, a także „stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla UE i jej państw członkowskich”.

PODCASTY I GALERIE