• Świat
  • 18 grudnia, 2019 17:47

PE przyjął rezolucję potępiającą mowę nienawiści wobec osób LGBTI

Parlament Europejski w Strasburgu w głosowaniu w środę przyjął rezolucję potępiającą dyskryminację i mowę nienawiści wobec osób LGBTI, a także "strefy wolne od LGBT".

PAP
PE przyjął rezolucję potępiającą mowę nienawiści wobec osób LGBTI

Fot. Joanna Bożerodska

W rezolucji przyjętej w środę 463 głosami – przy 107 głosach przeciw i 105 wstrzymujących się – europosłowie wyrażają głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą ataków na osoby LGBTI (lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interpłciowe) ze strony państw, urzędników państwowych, rządów krajowych i lokalnych, a także polityków w Unii Europejskiej.

Europosłowie potępiają fakt, że „od początku 2019 roku w Polsce ponad 80 regionów, powiatów i gmin podjęło uchwały, w których określają podlegające im obszary jako wolne od tak zwanej ideologii LGBT”, jak również mowę nienawiści skierowaną do osób LGBTI w innych państwach członkowskich: Estonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i w Rumunii.

Ponadto posłowie do PE wzywają Komisję Europejską do monitorowania sposobu wykorzystania wszystkich funduszy UE, do przypominania zainteresowanym stronom o zasadzie niedyskryminacji oraz że fundusze te nie mogą być wykorzystywane do celów dyskryminacyjnych. Parlament wezwał też w rezolucji Komisję do zdecydowanego potępienia publicznej dyskryminacji społeczności LGBTI.

Parlament ubolewa również nad atakami władz publicznych niektórych państw członkowskich, które wymierzone są w osoby LGBTI w instytucjach edukacyjnych i szkołach. Posłowie przypominają, że szkoły powinny być miejscami, które wzmacniają i chronią podstawowe prawa wszystkich dzieci. Rezolucja wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań w celu położenia kresu dyskryminacji, która może prowadzić do zastraszania, wykorzystywania lub izolowania osób LGBTI w szkołach.

Wreszcie posłowie podkreślają, że chociaż w większości państw członkowskich istnieją środki prawne przeciwko dyskryminacji, nie są one w wystarczającym stopniu wdrażane, co sprawia, że osoby LGBTI są narażone na przestępstwa z nienawiści, mowę nienawiści oraz dyskryminację.

PODCASTY I GALERIE