• Świat
  • 17 grudnia, 2020 6:25

Parlament Europejski zatwierdził nowy budżet UE

Budżet UE i Fundusz Odbudowy na lata 2021-2027 w ubiegłym tygodniu został uzgodniony przez przywódców na szczycie UE. Zgoda Europarlamentu jest wymagana, aby wszedł on w życie.

zw.lt
Parlament Europejski zatwierdził nowy budżet UE

Foto Roberto Monaldo / LaPresse Strasburgo Politica Sessione plenaria del Parlamento Europeo - Elezione del Presidente Nella foto David Sassoli Photo Roberto Monaldo / LaPresse

Nowy budżet zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. W ciągu najbliższych 7 lat UE wyda 1,09 bln euro. W porównaniu z ustaleniami przywódców krajów unijnych z lipca b.r. planowane wydatki będą wyższe o 16 miliardów euro. 15 miliardów euro uzupełni priorytetowe programy UE, a kolejny miliard zapewni elastyczność w radzeniu sobie z kryzysem.

Parlamentowi Europejskiemu (PE) udało się zwiększyć finansowanie kluczowych programów: trzykrotne zwiększono środki w programie UE na rzecz zdrowia, a także zwiększeno finansowanie programu edukacyjnego Erasmus + i programu rozwoju badań i innowacji ”Horyzont Europa”.

Europarlamentarzystom udało się również osiągnąć to, że środki pożyczone Funduszowi Odbudowy nie będą spłacane w przyszłości kosztem programów budżetowych UE lub zwiększonych składek krajów członkowskich. W związku z tym wraz z wieloletnim budżetem sporządzono plan dochodów własnych UE, który został zatwierdzony porozumieniem międzyinstytucjonalnym. Przewiduje on wprowadzenie już od 2021 r. podatku od nieprzetworzonych tworzyw sztucznych a od 2023 r. – zostanie zasilony środkami pochodzącymi z handlu uprawnieniami do emisji CO2. Z kolei począwszy od 2024 r. – budżet zasili podatek od usług cyfrowych, a w r. 2026 r. – podatek od transakcji finansowych.

Przyjęte zobowiązania finansowe przewidują, że minimum 30 proc. środków budżetu unijnego i Funduszu Odbudowy będą wydane na cele zmniejszenia zmian klimatycznych.

PODCASTY I GALERIE