• Świat
  • 25 listopada, 2016 13:38

Parlament Europejski ma zastrzeżenia wobec siłowni w Ostrowcu

Parlament Europejski przyjął rezolucję, gdzie zostały wyrażone obawy względem bezpieczeństwa siłowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi.

BNS
Parlament Europejski ma zastrzeżenia wobec siłowni w Ostrowcu

Fot. Archiwum

Rezolucję podpisało 468 posłów. Rada Europejska oraz Komisja Europejska zaleciła w dyskusjach z Rosją i Białorusią poruszanie kwestii budowanej obecnie nowej siłowni w Ostrowcu, żeby zapewnić, że spełnia ona międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.

Siłownia jest położona w odległości 50 kilometrów od Wilna. Prace budowlane na Białorusi są realizowane przez spółkę „Rosatom” z Rosji. Parlament Europejski podkreśla, że państwo białoruskie powinno regularnie informować UE oraz przede wszystkim państwa sąsiadujące o przebiegu budowy siłowni.

W dokumencie jest skrytykowany również udział Białorusi w ćwiczeniach wojskowych „Zapad” we współpracy z Rosją. W scenariuszu jest symulowany napad na niektóre państwa zachodnie oraz zastosowanie broni jądrowej przeciwko Polsce. Krytykowane są również inne działania Białorusi, takie jak stosowanie kary śmierci czy niedemokratyczne wybory państwowe.

Litwa już poprzednio wielokrotnie zwracała uwagę, że przebieg budowy siłowni na Białorusi nie spełnia międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, co stwarza zagrożenie zarówno dla Białorusi jak i państw sąsiadujących.

PODCASTY I GALERIE