Papież wzywa do modlitwy za dzieci nienarodzone

W obchodzony we Włoszech w niedzielę Dzień dla Życia papież Franciszek wezwał wiernych do modlitwy za dzieci, które są "w niebezpieczeństwie" z powodu groźby przerwania ciąży.

PAP
Papież wzywa do modlitwy za dzieci nienarodzone

Fot. PAP/EPA / GIORGIO ONORATI

W czasie spotkania w Watykanie apelował o „odważną akcję edukacyjną na rzecz życia”.

Zwracając się do tysięcy wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański Franciszek przypomniał, że tegoroczny Dzień Życia obchodzony jest pod hasłem „Kobiety i mężczyźni dla życia za przykładem świętej Teresy z Kalkuty”.

„Przyłączam się do apelu włoskich biskupów o odważną akcję edukacyjną na rzecz życia ludzkiego. Każde życie jest święte” – podkreślił.

Następnie wezwał: „Nieśmy kulturę życia jako odpowiedź na logikę odrzucania i na niż demograficzny; bądźmy blisko i módlmy się za dzieci, które znalazły się w niebezpieczeństwie przerwania ciąży, jak również za osoby u schyłku życia”.

„Każde życie jest święte. Niech nikt nie zostanie zostawiony sam sobie i niech miłość obroni sens życia” – mówił Franciszek.

Zachęcił do tego, by pamiętać słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Życie to piękno, podziwiaj je; życie to życie, broń go”.

Na zakończenie powtórzył: „Każde życie jest święte; zarówno dziecka, które ma się urodzić, jak i osoby bliskiej śmierci”.

Papież pozdrowił włoski Ruch dla Życia, wykładowców rzymskich uniwersytetów oraz wszystkich tych, którzy – jak mówił – „współpracują na rzecz wychowania nowych pokoleń, aby były zdolne budować społeczeństwo gościnne i godne każdej osoby”.

W rozważaniach przed modlitwą Franciszek apelował do wiernych, by poprzez swe słowa i uczynki byli „solą ziemi” i „światłem świata”.

Misją chrześcijan – wskazywał – jest nadawanie „smaku” życiu za sprawą wiary i miłości oraz oddalanie „szkodliwych wirusów egoizmu, zazdrości, oszczerstw”.

„Te wirusy niszczą tkankę naszych wspólnot, które powinny natomiast jaśnieć jako miejsca gościnności, solidarności i pojednania” – dodał Franciszek.

PODCASTY I GALERIE