Papież: W Fatimie zawierzę Matce Bożej losy ludzkości

Papież Franciszek powiedział podczas audiencji generalnej, że w Fatimie, gdzie będzie w piątek i w sobotę na uroczystościach z okazji stulecia objawień maryjnych, zawierzy Matce Bożej losy ludzkości. Poprosił, by duchowo przyłączyć się do jego pielgrzymki.

PAP
Papież: W Fatimie zawierzę Matce Bożej losy ludzkości

Fot. PAP/EPA / CLAUDIO PERI

Zwracając się w czasie środowej audiencji na placu Świętego Piotra do pielgrzymów z Portugalii, Franciszek mówił: „Udaję się jako pielgrzym do Fatimy, by zawierzyć Matce Bożej doczesne i wieczne losy ludzkości i prosić o błogosławieństwo Niebios na jej drogach”.

„Proszę wszystkich, by przyłączyli się do mnie jako pielgrzymi nadziei i pokoju; niech wasze ręce złożone do modlitwy wciąż wspierają moje dłonie” – wzywał papież.

Polakom powiedział: „W poniedziałek obchodziliście w waszej Ojczyźnie uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wzorem Dobrego Pasterza, broniąc wartości ewangelicznych i ładu moralnego, oddał swoje życie za owce, przelał krew męczeńską”.

„Niech jego przykład – zachęcał Franciszek – będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy w każdej sytuacji życia potrafili dochować wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Polecając waszej modlitwie moją, bliską już, pielgrzymkę do Fatimy, z serca wam błogosławię”.

W kolejnej katechezie na temat chrześcijańskiej nadziei papież mówił o Maryi wskazując, że jest „matką nadziei”. Kreśląc rys psychologiczny wskazywał, że jest kobietą, która „nie ulega przygnębieniu w obliczu niepewności jutra, zwłaszcza gdy wiele spraw się nie układa”. Matka Boża „nie jest kobietą, która gwałtownie protestuje, która pomstuje na losy życia, często ukazujące wrogie oblicze”. Maryja słucha – zaznaczył Franciszek.

Podkreślał, że uczy przeżywania obecności Boga, gdy zło świata zdaje się go przesłaniać. Wyraził przekonanie, że Maryja jest jak wiele „matek naszych czasów, odważnych do ostateczności”.

Podczas audiencji papież pozdrowił też obecną na niej delegację młodych kapłanów prawosławnych z Patriarchatu Moskiewskiego, którzy są gośćmi Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan. „Niech Bóg Wszechmogący za wstawiennictwem Matki Bożej błogosławi wasz kraj i zaangażowanie rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na rzecz dialogu między religiami i dobra wspólnego” – apelował papież.

PODCASTY I GALERIE