• Świat
  • 5 grudnia, 2013 16:07

Papież ustanowił komisję ds. pedofilii w Kościele

Papież Franciszek ustanowił komisję do spraw pedofilii w Kościele - ogłoszono w czwartek w Watykanie. Decyzję tę papież podjął na wniosek swych doradców, ośmiu kardynałów z całego świata.

PAP
Papież ustanowił komisję ds. pedofilii w Kościele

Fot. PAP

Celem komisji – pierwszej takiej w Watykanie – będzie walka ze zjawiskiem pedofilii oraz obrona nieletnich. Komisja będzie doradzać papieżowi w sprawach dotyczących obrony dzieci i duszpasterskiej opieki nad ofiarami księży pedofilów.

O powołaniu komisji poinformował arcybiskup Bostonu, kardynał Sean Patrick O’Malley, należący do Rady Kardynałów, pomagających Franciszkowi w przygotowaniu reformy Kurii Rzymskiej. Rada Kardynałów obraduje od wtorku w Watykanie.

To nowe gremium będzie miało za zadanie informowanie o sytuacji ofiar seksualnego wykorzystywania, niesienie im pomocy, sugerowanie poszczególnym episkopatom zasad postępowania w przypadkach pedofilii w szeregach duchowieństwa oraz występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi bezpieczeństwa nieletnich i prewencji. Ponadto komisja będzie zajmować się tymi aspektami z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia oraz współpracą z duchownymi, a także orgnizacją spotkań z ofiarami tych przestępstw.

Skład komisji zostanie ogłoszony w osobnym dokumencie papieża.

PODCASTY I GALERIE