• Świat
  • 9 stycznia, 2023 12:43

Papież: ponawiam apel o natychmiastowe zakończenie wojny w Ukrainie

Papież Franciszek zaapelował w poniedziałek o natychmiastowe zakończenie wojny w Ukrainie i nazwał ją bezsensownym konfliktem. W przemówieniu podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym mówił, że trwa trzecia wojna światowa. Wzywał też, by szanować godność człowieka w Iranie, gdzie - jak podkreślił - stosowana jest niedopuszczalna kara śmierci.

BNS
Papież: ponawiam apel o natychmiastowe zakończenie wojny w Ukrainie

Zwracając się do ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, papież powiedział: „Dzisiaj trwa trzecia wojna światowa zglobalizowanego świata, w którym konflikty dotyczą bezpośrednio tylko niektórych obszarów planety, ale w istocie angażują wszystkich”.

„Najbliższym i najnowszym przykładem jest właśnie wojna w Ukrainie ze śmiercią i zniszczeniem jako jej następstwami, atakami na infrastrukturę cywilną, które prowadzą do utraty życia ludzi nie tylko z powodu ładunków wybuchowych i przemocy, ale także głodu i zimna” – oświadczył Franciszek.

„Nie zapominajmy – wezwał – że wojna uderza szczególnie w osoby najsłabsze – dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych i w niezatarty sposób rozrywa rodziny”.

„Mogę jedynie ponowić dzisiaj mój apel o natychmiastowe zakończenie tego bezsensownego konfliktu, którego skutki dotyczą całych regionów, także poza Europą z powodu reperkusji, jakie ma w dziedzinie energii i produkcji żywności, zwłaszcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie” – dodał papież.

Jego zdaniem obecny konflikt na Ukrainie ukazał kryzys „systemu multilateralnego”, który wymaga „głębokiego przemyślenia, by można było odpowiedzieć właściwie na wyzwania naszych czasów”, a także reform różnych instytucji i unikania mechanizmów, przyznających większą rolę jednych kosztem drugich.

„Nie chodzi zatem o budowę bloków sojuszy, ale tworzenie okazji do tego, by wszyscy mogli prowadzić dialog” – wyjaśnił.

Zwrócił uwagę na obecne zagrożenie nuklearne, które „pogrąża świat w strachu i niepokoju”. Podkreślił, że „posiadanie broni atomowej jest niemoralne” .

„W obliczu zagrożenia ze strony broni nuklearnej wszyscy przegrywamy, wszyscy” – dodał Franciszek.

Wyraził zaniepokojenie impasem w negocjacjach w sprawie irańskiego programu nuklearnego. „Mam nadzieję, że jak najszybciej można będzie osiągnąć konkretne rozwiązanie, by zagwarantować bardziej bezpieczną przyszłość” – dodał.

O Iranie Franciszek mówił także w kontekście trwających tam protestów.

„Prawo do życia – stwierdził – jest zagrożone też tam, gdzie dalej stosowana jest kara śmierci, jak ma to miejsce w tych dniach w Iranie w następstwie ostatnich manifestacji pod hasłami żądań poszanowania godności kobiet”.

„Kary śmierci nie można stosować jako domniemanej sprawiedliwości ze strony państwa, gdyż nie stanowi ona środka odstraszającego ani nie oferuje sprawiedliwości ofiarom, lecz jedynie podsyca pragnienie zemsty” – powiedział papież.

Następnie zaznaczył: „Kieruję apel o to, aby kara śmierci, która jest zawsze niedopuszczalna jako zamach na nietykalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich krajów świata”.

PODCASTY I GALERIE