• Świat
  • 15 stycznia, 2023 14:27

Papież: nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim, który bardzo cierpi

Papież Franciszek ponownie wezwał w niedzielę wierzących, by nie zapominali o cierpiącym narodzie Ukrainy i by wspierali go pomocą oraz modlitwą. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański mówił o tym, jak ważne jest to, by umieć ustąpić w odpowiednim momencie, by zrobić miejsce innym.

PAP
Papież: nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim, który bardzo cierpi

Zwracając się do tysięcy wiernych z całego świata przybyłych na plac Świętego Piotra papież powiedział: „Nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim, który bardzo cierpi. Pozostańmy blisko z nim wraz z naszymi uczuciami, naszą pomocą, z naszą modlitwą”.

Przypomniał także o tradycyjnym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan od 18 do 25 stycznia. W tym roku będzie on obchodzony pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”.

„Dziękujemy Panu, który z wiernością i cierpliwością prowadzi swój lud ku pełnej jedności i prośmy Ducha Świętego, by nas oświecił i wspierał swoimi darami”- mówił.

Franciszek zapowiedział, że 30 września na placu Świętego Piotra odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne w intencji prac Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Ogłosił, że dla młodzieży cały weekend wydarzeń przygotuje wtedy ekumeniczna Wspólnota z Taize.

Papież zaprosił wiernych wszystkich wyznań chrześcijańskich do udziału w tym spotkaniu.

W rozważaniach poprzedzających modlitwę wskazał na znaczenie umiejętności ustąpienia w odpowiednim momencie, by zrobić miejsce innym, a także „wolności od przywiązania” do pełnionych ról.

„Łatwo przywiązać się do funkcji i stanowisk, do potrzeby tego, by być docenianym, uznawanym i nagradzanym. I, choć to jest naturalne, nie jest rzeczą dobrą, bo służba to bezinteresowność, troska o innych bez korzyści dla siebie, bez innych celów, bez oczekiwania wzajemności” – mówił Franciszek.

„Dobrze zrobi również nam – dodał – cnota ustąpienia we właściwym momencie”, „nauczenia się odejścia”. Papież tłumaczył to następująco: ktoś wypełnił jakąś misję i zostawia miejsce Bogu.

„Pomyślmy o tym, jak ważne jest to w przypadku księdza, który wezwany jest to głoszenia Ewangelii i celebrowania uroczystości nie dla własnej pierwszoplanowej roli czy swoich interesów, ale po to, by prowadzić innych do Jezusa” – oświadczył.

„Pomyślmy – dodał – jak ważne (jest to) dla rodziców, którzy wychowują dzieci przy wielu wyrzeczeniach; ale potem trzeba je zostawić wolne, by wybrały swoją drogę pracy, małżeństwa, życia. To piękne i słuszne, by rodzice dalej zapewniali swoją obecność mówiąc dzieciom: +nie zostawimy was samych+, ale dyskretnie, bez ingerencji”.

PODCASTY I GALERIE