• Świat
  • 28 października, 2015 14:59

Papież: Nie dla antysemityzmu i fundamentalizmu religijnego

Papież Franciszek powiedział w środę, że sprzeciw wobec wszelkich form antysemityzmu i fundamentalizmu religijnego to najważniejsze i wciąż aktualne lekcje ogłoszonej pół wieku temu deklaracji „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

PAP
Papież: Nie dla antysemityzmu i fundamentalizmu religijnego

Fot. PAP/EPA

Papieska audiencja generalna w 50. rocznicę publikacji tego historycznego dokumentu na Soborze Watykańskim II, miała nadzwyczajny międzyreligijny charakter. Uczestniczyli w niej przedstawiciele judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu oraz innych religii.

Witając wszystkich przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan kardynał Kurt Koch podkreślił: „nie można być jednocześnie chrześcijaninem i antysemitą”.

Papież zwracając się do reprezentantów innych religii oraz tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra położył nacisk na szczególne znaczenie „prawdziwej i głębokiej przemiany”, jaka w ciągu 50 lat nastąpiła w relacjach między chrześcijanami a Żydami.

„Obojętność i spory zamieniły się we współpracę i życzliwość. Z nieprzyjaciół i obcych staliśmy się przyjaciółmi i braćmi” – oświadczył Franciszek. Opisując przesłanie deklaracji powiedział: „+tak+ dla ponownego odkrycia żydowskich korzeni chrześcijaństwa, +nie+ dla wszelkich form antysemityzmu oraz potępienie wszelkiej zniewagi, dyskryminacji i prześladowań, które z niego wypływają”.

Papież podkreślił, że wzajemne poznanie i szacunek służą budowie relacji z Żydami, ale także z innymi religiami, zwłaszcza – dodał – z islamem.

„Dialog, jakiego potrzebujemy nie może być inny, jak otwarty i naznaczony szacunkiem, bo wtedy okazuje się owocny. Wzajemny szacunek jest warunkiem, a jednocześnie celem dialogu międzyreligijnego: to poszanowanie prawa innych do życia, integralności fizycznej, podstawowych wolności, czyli wolności sumienia, myśli, wypowiedzi i religii” – stwierdził Franciszek.

Wskazał, że świat patrzy na wierzących, zachęcając ich do współpracy między nimi oraz z ludźmi dobrej woli, którzy nie wyznają żadnej religii. Świat „prosi nas o udzielenie skutecznych odpowiedzi na wiele kwestii, takich jak: pokój, głód, ubóstwo dotykające milionów osób, kryzys ekologiczny, przemoc, zwłaszcza ta popełniana w imię religii, korupcja, upadek moralny, kryzys rodziny, gospodarki, finansów, a przede wszystkim nadziei” – dodał.

Franciszek przyznał, że „z powodu przemocy i terroryzmu upowszechniła się postawa podejrzliwości czy wręcz potępienia religii”.

„Choć żadna religia nie jest wolna od niebezpieczeństwa fundamentalistycznych lub ekstremistycznych odchyleń grup bądź osób, należy spojrzeć na pozytywne wartości, jakimi one żyją i jakie proponują, będące źródłem nadziei” – wskazał.

Jako najważniejszą inicjatywę, będącą owocem klimatu dialogu po ogłoszeniu soborowej deklaracji papież wymienił międzyreligijne spotkanie w Asyżu w 1986 roku z inicjatywy Jana Pawła II. „Płomień, zapalony w Asyżu rozprzestrzenił się na cały świat i stanowi stały znak nadziei” – dodał.

Zwracając się do Polaków Franciszek mówił, że deklaracja „Nostra aetate” wskazuje, że szczególnie ważnym zadaniem Kościoła jest „umacnianie jedności i miłości między ludźmi oraz dialogu międzyreligijnego”.

Wezwał wiernych w Polsce, aby podczas rozpoczynającego się w grudniu Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia włączyli się w to zadanie poprzez modlitwę i rozwój dzieł charytatywnych.

Na zakończenie tej wyjątkowej audiencji papież poprosił wszystkich jej uczestników, aby każdy pomodlił się w milczeniu zgodnie ze swą tradycją religijną. „Prośmy Pana, aby uczynił z nas jeszcze bardziej braci i abyśmy byli jeszcze większymi sługami dla potrzebujących” – powiedział.

Po audiencji Franciszek pozował do „selfie” z niektórymi przedstawicielami innych religii.

PODCASTY I GALERIE