• Świat
  • 10 czerwca, 2020 14:00

Papież na Boże Ciało: szukajcie Chrystusa w cierpiących i ubogich

Papież Franciszek w przeddzień uroczystości Bożego Ciała, gdy z powodu pandemii nie będą odbywać się różne publiczne uroczystości, zaapelował do wiernych, by prowadzili "życie eucharystyczne" i szukali Chrystusa w osobach cierpiących, ubogich i samotnych.

PAP
Papież na Boże Ciało: szukajcie Chrystusa w cierpiących i ubogich

fot. Roman Niedźwiecki

Podczas środowej audiencji generalnej papież, zwracając się do wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego, powiedział: „Jutro uroczystość Bożego Ciała. W tym roku nie jest możliwe sprawowanie Eucharystii wraz z publicznymi uroczystościami, ale możemy realizować życie eucharystyczne”.

„Konsekrowana hostia zawiera osobę Chrystusa; jesteśmy wezwani do tego, by jej poszukiwać przed tabernakulum w kościele, ale także w tabernakulach, którymi są ostatni, cierpiący, osoby samotne i ubogie” – dodał Franciszek.

W związku z obchodami Bożego Ciała we Włoszech w niedzielę papież odprawi rano tego dnia mszę w bazylice Świętego Piotra z udziałem 50 wiernych.

Papież nawiązał też do obchodzonego 12 czerwca Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci.

„To zjawisko, które pozbawia chłopców i dziewczynki dzieciństwa i zagraża ich integralnemu rozwojowi” – mówił. „W obecnej sytuacji kryzysu sanitarnego w różnych krajach wielu chłopców i dziewcząt jest zmuszonych do pracy niezgodnej z ich wiekiem, by pomóc rodzinom znajdującym się w warunkach skrajnego ubóstwa. W niemałej liczbie przypadków są to formy niewolnictwa i uwięzienia, których skutkiem są cierpienia fizyczne i psychologiczne” – podkreślił.

„Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni” – powiedział.

„Kieruję apel do instytucji, by dołożyły wszelkich starań, by chronić małoletnich, wypełniając luki ekonomiczne i socjalne, które leżą u podstaw wypaczonej dynamiki, w jaką są oni niestety wplątani” – wezwał.

„Dzieci – zaznaczył – są przyszłością rodziny ludzkiej; do nas wszystkich należy zadanie sprzyjania ich rozwojowi, zdrowiu i spokojowi”.

Zwracając się do Polaków, Franciszek podkreślił: „Wiem, że miesiąc czerwiec jest wam szczególnie drogi, gdyż jest poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Boskiemu Sercu, napełnionemu pokojem i miłością, możemy powierzyć wszystkie niepokoje naszych serc oraz naszą niedoskonałą miłość”.

„Z przebitego serca Zbawiciela wypływa dla całej ludzkości źródło wszelkiej pociechy i ocean Bożego miłosierdzia. Niech Jezus, cichy i pokornego serca, uczyni nasze serca według serca swego” – dodał papież.

Od marca papieskie audiencje generalne odbywają się bez udziału wiernych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

PODCASTY I GALERIE