• Świat
  • 22 stycznia, 2023 14:07

Papież: Kościół o ciasnym sercu byłby przekleństwem

W Niedzielę Słowa Bożego papież Franciszek przewodniczył mszy, w trakcie której przestrzegał: Kościół o "ciasnym sercu" byłby "przekleństwem". W homilii podkreślił: "Jeśli zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich, nawet najbardziej oddalonych i zagubionych, to głoszenie Słowa musi stać się główną pilną sprawą wspólnoty Kościoła".

PAP
Papież: Kościół o ciasnym sercu byłby przekleństwem

fot. Roman Niedźwiecki

Podczas mszy w bazylice Świętego Piotra papież wskazywał: „Słowo Boże jest dla wszystkich. Ewangelia przedstawia nam Jezusa stale w ruchu, zmierzającego do innych”.

„W żadnym momencie swojego życia publicznego nie daje nam do zrozumienia, że jest statycznym nauczycielem, doktorem zasiadającym na katedrze. Przeciwnie, widzimy go jako wędrowca i pielgrzyma, przemierzającego miasta i wsie, spotykającego oblicza i historie” – zauważył.

Jak zaznaczył Franciszek, Słowo Boże uzdrawia i podnosi; „pragnie dotrzeć do dalekich, chce uzdrowić chorych, chce zbawić grzeszników, chce zgromadzić zagubione owce i podnieść tych, których serca są znużone i uciśnione”.

„Jezus, krótko mówiąc, przekracza granice, by powiedzieć nam, że Boże miłosierdzie jest dla wszystkich” – wyjaśnił.

„Słowo jest darem skierowanym do wszystkich i dlatego nigdy nie możemy ograniczyć jego pola działania, ponieważ, poza wszelkimi naszymi kalkulacjami, wzrasta ono spontanicznie, w sposób nieprzewidziany i niemożliwy do przewidzenia” – dodał papież.

Tłumaczył następnie: „Jeśli zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich, nawet najbardziej oddalonych i zagubionych, to głoszenie Słowa musi stać się główną pilną sprawą wspólnoty Kościoła, tak jak nią było dla Jezusa”.

„Niech nam się nie zdarza wyznawanie Boga o szerokim sercu, a bycie Kościołem o ciasnym sercu; to byłoby, niech będzie mi wolno powiedzieć, przekleństwo” – mówił.

Przestrzegał, by głosząc zbawienie dla wszystkich, nie czynić tak, aby droga była niemożliwa do przebycia, a także przed zaniedbywaniem Słowa Bożego rozpraszając się w wielu działaniach drugorzędnych.

Franciszek zachęcał, by stawiać Słowo Boże w centrum, poszerzać granice, otwierać się na ludzi.

Przypomniał drogę, jaką wskazał Sobór Watykański II: wszyscy, także pasterze Kościoła, są „pod władzą Słowa Bożego; a nie podporządkowani naszym własnym upodobaniom, skłonnościom i upodobaniom”.

„To jest nasza misja: stać się poszukiwaczami tych, którzy się zagubili, którzy są uciskani i zniechęceni, aby im nieść nie siebie samych, lecz pocieszenie Słowa, przełomowe głoszenie Boga, które przemienia życie” – powiedział.

Papież podziękował wszystkim, którzy są zaangażowani w to, aby Słowo Boże znów znalazło się w centrum, było dzielone z innymi i głoszone. „Dziękuję duszpasterzom i wszystkim chrześcijanom zaangażowanym w słuchanie i rozpowszechnianie Słowa, zwłaszcza lektorom i katechetom”.

W czasie mszy powierzył posługę lektora i katechety kilku osobom świeckim z różnych krajów.

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona przez Franciszka w 2019 roku.

PODCASTY I GALERIE