Papież: Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy, bliskości oraz sprawiedliwości miłosiernej i sprawiedliwego miłosierdzia

W 100. lecie urodzin Jana Pawła II Ojciec Święty celebrował Eucharystię w kaplicy św. Sebastiana bazyliki watykańskiej, gdzie spoczywają doczesne szczątki świętego Papieża z Polski.

Radio Watykańskie

Bóg Swą miłość do ludu wyraził szczególnie także 100 lat temu, kiedy na świat przyszedł późniejszy Papież, Jan Paweł II. Pan przygotowywał go, aby mógł później być świadkiem Jego miłości, być dobrym pasterzem. Wyrażało się to, między innymi, w trzech rysach jego życia: w modlitwie, bliskości z ludem oraz w miłości sprawiedliwości.

Franciszek podkreślił, że Jana Paweł II był człowiekiem wielkiej modlitwy, wiele się modlił, poświęcał na modlitwę dużo czasu, pomimo ogromu zajęć, które musiał wykonać. Pierwszym zadaniem biskupa bowiem jest właśnie modlitwa i głoszenie Słowa i Jan Paweł II doskonale o tym wiedział i czynił to. Nauczył nas – stwierdził Franciszek, że kiedy biskup robi rachunek sumienia to pyta się siebie, ile czas poświęcił na modlitwę.

Jan Paweł II był także człowiekiem blisko swego ludu. Wychodził do niego na całym świecie – zaznaczył Papież. W ten sposób wskazywał na bliskość samego Boga, który nigdy nie zostawia Swojego ludu. Pytał Izraela: jaki naród ma Boga tak blisko jak wy? Ta więź staje się jeszcze wyraźniejsza w Jezusie Chrystusie. Prawdziwy pasterz musi być bowiem blisko ludu, a nie być tylko administratorem, może i dobrym, ale tylko zarządzającym. Jan Paweł II dał przykład swoim życiem, był blisko i wielkich, i małych.

W życiu Jana Pawła II bardzo wyraźnie obecna była także miłość pełni sprawiedliwości. Był on człowiekiem miłosierdzia – podkreślił Franciszek, gdyż miłosierdzie i sprawiedliwość idą razem, jedna bez drugiej nie istnieje. Jak wiele uczynił Jan Paweł II – zaznaczył Ojciec Święty, aby ludzie zrozumieli, czym jest miłosierdzie Boga! Jak bardzo rozwinął kult św. Faustyny Kowalskiej, która dziś znana jest na całym świecie. Sprawiedliwość Boga musi zawierać oblicze miłosierdzia i właśnie ten dar pozostawił nam św. Jan Paweł II.

Na zakończenie homilii Franciszek prosił, aby Jan Paweł II wstawiał się za nami i udzielił nam łaski modlitwy, bliskości i łaski miłosierdzia, które jest sprawiedliwością i sprawiedliwości, która jest miłosierdziem.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej